Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

02-08-2015

OgŁoszenia parafialne

Każdy dzień przeżywamy ze świadomością Bożej obecności. Każda Msza św. daje nam tę możliwość bo podczas niej karmimy się Bożym słowem i Ciałem. Niestety często o tym zapominamy, stawiając inne wartości ponad Boga. Składam Bóg zapłać za głębokie przeżycie duchowe odpustu ku czci św. Jakuba i za pomoc w zorganizowaniu tej przepięknej uroczystości.

1. W niedziele Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00 w Oporowie w sobotę o godz. 19:30.

2. W czwartek 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie na Górze Tabor umocniło wiarę Apostołów. Przemienienie Pana Jezusa wzywa, abyśmy i my przemieniali swoje życie. Msza św. o godz. 18:00.

3. W pierwszy czwartek o godz. 17:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w intencji kapłanów i o nowe powołania do życia konsekrowanego.

4. W I czwartek miesiąca na Mszy św. wieczornej modlimy się za zmarłych z wymienianek rocznych.

5. Pierwszy piątek Msza św. o godz. 18:00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6. Objazd chorych w piątek w wioskach w sobotę w mieście od godz. 9:00.

7. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św.

8. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Caritas Archidiecezjalną.

9. Sakramentu chrztu świętego będziemy udzielać w sobotę 29 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 18:00.
Zapowiedzi od 02.08. 2015 do 09.08.2015r.

1. Frydryszak Kamil – stanu wolnego zam. Sokołowo, ul. Półwiejska 2 Pilarska Marta – stanu wolnego zam. Ostroróg, ul. Nowa 4

2. Adamczak Marcin – stanu wolnego zam. Ostroróg, ul. Szamotulska 30 E/5 Woltmann Barbara – stanu wolnego zam. Dobrojewo, ul. Pniewska 59

3. Moroz Tadeusz – stanu wolnego zam. Szczuczyn, ul Spółdzielcza 17 Olejniczak Patrycja – stanu wolnego zam. Szamotuły, ul. Owocowa 29

4. Olejniczak Honorata – zam. Dobrojewo 12/1 Bartkowiak Kamil – zam. Dobrojewo 12/1

 

Intencje mszalne

02 - 09 ierpnia 2015

Niedziela 26.07.2015r.

7:00 z podziękowaniem za 45 lat życia w małżeństwie, Kazimiera i Tadeusz dziękują za otrzymane obfite łaski proszą o dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

9:00 + Mariana Piechotę

11:00 + Anielę, Klarę Kaczmarek, Stanisława Białuskiego i za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Olczyków i Białuskich


Poniedziałek 03.08.2015r.

18:00 + Mariana Turka


Wtorek 04.08.2015r.

18:00 + Franciszkę Wald

Środa 05.08.2015r.

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 06.08.2015r.

18:00 + w intencji zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 07.08.2015r.

18:00 + Bożenę Barczyk


Sobota 08.08.2015r.

18:00 + Walentynę, Józefa Dondajewskich w 34 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Oporowo 19:30 z okazji I rocznicy urodzin Marii z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dziecka rodziców i całej rodziny


Niedziela 09.08.2015r.

7:00 + Józefa Sawalę i Stanisława Mazurka 9:00 + Kazimierza Multana 11:00 + Władysława AdamczakaCZYTANIA 02-08-2015

 

 

 


 


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE (Wj 16,2-4.12-15)

Bóg daje cudowny pokarm


Czytanie z Księgi Wyjścia.

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.
Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”.
„Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: «O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem»”.
Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: „Manhu?”, to znaczy: „co to jest?”, gdyż nie wiedzieli, co to było.
Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 78,3 i 4bc.23-24.25 i 54)

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę. 

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramy nieba otworzył. 
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski. 

Spożywał człowiek chleb aniołów, *
zesłał im jadła do syta. 
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.


DRUGIE CZYTANIE (Ef 4,17.20-24)

Przyoblec człowieka nowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,4b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 6,24-35)

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. 
Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Oto słowo Pańskie.
  

Początek strony