Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 28-09-2014

Ogłoszenia parafialne


W życiu to nasze czyny, a nie słowa świadczą o tym, kim i jacy jesteśmy. Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili wolę Ojca.1. W tygodniu Msze św. o godz. 7:30 i 18:00.

2. W czwartek 2 października wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, którzy chronią nas i pomagają nam, są przejawem obecności Boga w świecie.

3. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30 do 18:00 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na Mszy św. modlimy się za zmarłych z wymienianek rocznych.

4. W I piątek miesiąca Msza św. dla dzieci o godz. 16:30 a dla młodzieży o godz. 18:00. Przypominam dzieciom i młodzieży z gimnazjum o I piątku miesiąca. Obowiązkowo młodzież z gimnazjum po spowiedzi przychodzi na Mszę św. o godz. 18:00. Warunkiem dopełnienia I piątku miesiąca jest spowiedź św. i uczestnictwo we Mszy św.

5. W sobotę pierwszą miesiąca różaniec przed Mszą św. wieczorną ofiarujemy w intencji misji świętych.

6. W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00 dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. otrzymają różańce, które poświęcimy 7 października na Mszy św. o godz. 18:00.

7. We środę 1 października rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie różańcowym, które będzie odprawiane codziennie przed wieczorną Mszą św. czyli o godz. 17:30 . Dzieci przez cały miesiąc październik zapraszamy na różaniec w poniedziałek, wtorek, środę,czwartek, piątek i sobota na godz. 17:30.

W tym roku dzieci przychodzą na wspólny różaniec z rodzicami. Modlitwę różańcową zakończymy Komunią św., ale jeżeli ktoś pragnie może przyjąć Pana Jezusa na Mszy św. Dzieci otrzymają wyklejankę. Każdego dnia będą otrzymywały jeden fragment wyklejanki. Dla wszystkich dzieci, które będą wszystkie razy na modlitwie różańcowej czeka niespodzianka. Zapraszam i zachęcam.

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursach różańcowych:

 Wykonanie różańca z ciekawych materiałów.

 Praca plastyczna ilustrująca jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańcową. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną na kartce o formacie A4. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz podaniem klasy należy składać w zakrystii do 20 października. Za udział w konkursie przewidziane są punkty, a najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

8. Spotkania:

- z Caritas parafialną w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

- z młodzieżą z Gimnazjum według grup, które znajdują się na stronie internetowej parafii.

z młodzieżą klas II Gimnazjum w środę po wieczornej Mszy św. ( z P. Iwoną)

z młodzieżą klas II Gimnazjum w czwartek po wieczornej Mszy św. ( z P. Magdaleną )

- z Zespołem „Światełka” w piątek o godz. 15:30

- z KSM w piątek po wieczornej Mszy św.

- z ministrantami i kandydatami ze szkoły podstawowej w sobotę o godz. 11:00.

9. W minioną niedzielę na KUL i Wydział Teologiczny zebraliśmy 298,- zł.

10. Objazd chorych od godz. 9:00 w piątek w wioskach, w sobotę w mieście. Chorych prosimy zgłaszać do czwartku włącznie.

11. Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św.

 

Intencje mszalne

28 września * 05 października 2014

 

 

 


Niedziela 28.09.2014r.

7:00 + Piotra Steca i zmarłych z rodziny

9:00 1) + Mariana Kaczmarka, Mariannę i Bolesława Hoffów 2) + Różę Kaźmierczak

11:00 + Marcina Kaczmarka w 20 rocznicę śmierci

Oporowo 12:15 + Stanisława Woźniaka w 3 rocznicę śmierci

18:00 + Franciszka Hoffmana i zmarłych z rodziny Hofmannów i Zimnych


Poniedziałek 29.09.2014r.

7:30 + Henryka Nowaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Mariana Króla i zmarłych z rodziny Michalaków i Królów


Wtorek 30.09.2014r.

7:30 + Józefa Kowalaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Tadeusza Łokińskiego i zmarłych z rodziny


Środa 01.10.2014r.

7:30 + Mariana Sawalę i zmarłych z rodziny

18:00 Zbiorowa

 z prośba o zdrowie dla Karoliny

 + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

 + Bogdana Adamczaka i zmarłych z rodziny

 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

 + Zofię Fryś w 6 rocznicę śmierci

 + Elżbietę, Jana Lisiaków w 7 rocznicę śmierci

 + Władysława Greczkę


Czwartek 02.10.2014r.

7:30 za parafian

18:00 1) zmarłych z wymienianek rocznych 2) + Michała Adamczaka w 1 rocznicę śmierci, Janinę Adamczak


Piątek 03.10.2014r.

7:30 + Mariana Barczyka i zmarłych z rodziny

16:30 za parafian

18:00 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny


Sobota 04.10.2014r.

7:30 + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

18:00 + Jana Sudrzyńskiego w I rocznicę śmierci, Kazimierza i Cecylię Drobnik oraz Stanisława Szuderę


Niedziela 05.10.2014r.

7:00 + Piotra Nadolnego i zmarłych z rodziny

9:00 + Andrzeja Odwrota w 3 rocznicę śmierci

11:00 z okazji 10 rocznicy ślubu Aliny i Leszka z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo

Oporowo 12:15 +

18:00 + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny mnych


CZYTANIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

28-09-2014


 

 

 PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18,25–28)


Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

To mówi Pan Bóg:
„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.
A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4–5.6–7.8–9)


Refren:Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, +
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.


DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (Flp 2, 1-11)


Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.
Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.
On, istniejąc w postaci Bożej 
nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. 
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci, 
i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, 
i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem, 
ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 27)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 21,28–32)

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.
Mówią Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie. 

Początek strony