Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 17-08-2014

Ogłoszenia parafialne


Każda Eucharystia to przepiękna uczta na którą zaprasza nas Chrystus Pan. Chrystus pragnie nas umocnić pokarmem na drodze ku wieczności. Rozpoczynając kolejny tydzień warto Dobremu Bogu podziękować za to zaproszenie i za Jego cudowne działanie w naszym życiu. Składam wszystkim Bóg zapłać za pomoc w zorganizowaniu odpustu ku czci Matki Bożej Wniebowziętej Dzisiaj składka w kościele na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych. W tygodniu Msze św. tylko wieczorem o godz. 18:00.


1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

2. Na Kul i WT w minioną niedzielę zebraliśmy 278,- zł.

3. W niedziele 24 sierpnia Rada Duszpasterska organizuje rajd rowerowy. Wyjazd o godz. 14:00 . Gromadzimy się przed kościołem. Zapisy u Pani Marzeny Przybysz i Ks. Proboszcza. Przy zapisie wpłacamy 5,- zł. na cele organizacyjne.

4. 24 sierpnia na Mszy św. o godz. 11:00 powitamy Ks. Szymona Kaźmierczaka.

 

5. Miło mi poinformować Szanownych Parafian iż do salki katechetycznej zakupiliśmy 40 nowych krzeseł.

6. Ponieważ 31 sierpnia obchodzimy uroczystość odpustową Szamotuł Pani w Kolegiacie Szamotulskiej dlatego Msza dziękczynna za żniwa będzie odprawiona 7 września o godz. 11:00.

 

Intencje mszalne

17 - 23 sierpnia 2014

 

 

 

 

Niedziela 17.08.2014r.

7:00 + Kazimierza Łuczka i zmarłych z rodziny

9:00 + Annę Mikołajczak w 11 rocznicę śmierci ( w modlitwie powszechnej: z okazjo 90 rocznicy urodzin Jana z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo)

11:00 +Katarzynę Wieczorek, Anielę Pogorzelczyk i zmarłych z rodziny


Poniedziałek 18.08.2014r.

18:00 +Zdzisława Kapłona w 10 rocznicę śmierci , Stefanię i Stanisława Kapłon i zmarłych z rodziny


Wtorek 19.08.2014r.

18:00 + Mariannę Kawa i zmarłych z rodziny


Środa 20.08.2014r.

18:00 Zbiorowa

1. z okazji 85 rocznicy urodzin Jadwigi z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństw

2. + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

3. + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

4. + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

5. + Stefana Hachuja i zmarłych z rodziny

6. + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

7. + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

8. + Róże Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

9. + Piotra Skowrońskiego

10. + Mariannę Adamczak

11. + Barbarę, Edmunda, Zenona Kaczmarków

12. + Danutę Grabowską

13. + Mariannę Kołodziejczyk, Bolesława, Zbigniewa i zmarłych z rodziny Piechotów i Gidaszewskich


Czwartek 21.08.2014r.

18:00 +Barbarę Kaźmierczak w 20 rocznicę śmierci


Piątek 22.08.2014r.

18:00 +Annę Nowicką w 7 rocznicę śmierci, Piotra i Bronisława Nowickich i zmarłych z rodziny Adamczaków


Sobota 23.08.2014r.

18:00 + Kazimierę Kaczmarek w 4 rocznicę śmierci i Stanisława Kaczmarka

Oporowo 19:30+


Niedziela 24.08.2014r.

7:00 + Balbinę Kin w I rocznicę śmierci, Franciszka Kina, Mariannę, Stanisława Kasprzaków, Mariana Pawłowicza i zmarłych z rodziny Kinów i Kasprzaków

9:00 + Jana, Martę, Zenona Lachów i zmarłych z rodziny Lachów, Grasiów i Płatków

11:00 +zmarłych z rodziny Jusiów, Wardęgów i Jadwigę Święcichowską


CZYTANIA XX NIEDZIELA ZWYKŁA

17-08-2014


 

 

 
PIERWSZE CZYTANIE 
(Iz 56,1.6-7)
Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.


PSALM
(Ps 67,2-3.5.8)
REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.


II CZYTANIE
(Rz 11,13-15.29-32)
Do was, pogan, mówię: Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.


ALLELUJA
(Mt 4,23)23

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.


EWANGELIA
(Mt 15,21-28)
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.


 

Początek strony