Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

21-12-2014

IV Niedziela ADWENTU

Hasło: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" 

OgŁoszenia parafialne
Bóg uczy nas, że szczęśliwi to ci którzy wierzą w Boga całym sercem. Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę- łaski pełna. Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę i zostaje wypełniona Bożą łaską, pokornie zawierza się otrzymanemu darowi „ Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa. Dzisiaj składka na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych Po Mszy św. zbiórka ofiar na Światowe Dni Młodziezy.


1. Zapalając czwartą świecę na wieńcu adwentowym modlić się będziemy, aby będąc solą ziemi wzrastała w nas wiara. Udział we Mszy św. wraz z Komunią św. sprawia, że całym sercem oczekujemy na spotkanie ze Zbawicielem.

2. W Wigilię Msza św. koncelebrowana o godz. 8:00.

3. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy św. wigilijnej sprawowanej o godz. 22:00 i 24:00 . Wcześniej w naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja może jedyna w roku do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych i sąsiadów. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura pisma świętego o narodzeniu Zbawiciela świata ( Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Pod żadnym pozorem nie podajemy na wigilijny stół alkoholu. Tradycyjnie zachowujemy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

4. W tym duchu przyjdziemy na Pasterkę o 22:00 lub o 24:00 do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi Ojcowie i my będziemy wierni tradycji. We wspólnej naszej rodzinie parafialnej uczcijmy przychodzącego Zbawiciela.

5. W I Święto Msze św. o godz. 11:00,18:00 w Oporowie o godz. 9:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00 i 9:00.

6. W II Święto Św. Szczepana porządek Mszy św. jak w niedziele czyli o godz. 7:00. 9:00, 11:00, 18:00. W Oporowie o godz. 12:30. Przed kościołem zbiórka ofiar na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny w Poznaniu.

7. Plan kolędy zostanie podany w II Święto.

8. Pobłogosławione opłatki wigilijne można nabyć w zakrystii po każdej Mszy św.,

9. W minioną niedzielę na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 2.390,- zł. Bóg zapłać za ofiary na ten cel.

10. Panu Zbigniewowi Ozdoba dziękuję za dekoracje kościoła na Święta Bożego Narodzenia i wszystkim, którzy pomagali w tym dziele. Bóg zapłać. Bóg zapłać za udział w spotkaniach opłatkowym i za pomoc w przygotowaniu tych spotkań. 

Intencje mszalne

21-28 grudnia 2014

 

 

 


Niedziela 21.12.2014r.

7:00 + Teresę Biedziak i zmarłych z rodziny

9:00 + Mariana Brzóska w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

11:00 + Jana, Helenę Mroczkowskich

Oporowo 12:30 +

18:00 + Jadwigę, Edmunda Rysmanowskich


Poniedziałek 22.12.2014r.

6:45 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

18:00 + Eugeniusza Jankowiaka i zmarłych z rodziny Jankowiaków i Prochów


Wtorek 23.12.2014r.

6:45 + Janinę Adamczak

18:00 + Czesława Kaspra i zmarłych z rodziny


Środa 24.12.2014r.

Wigilia 8:00 + zmarłych z rodziny Ks. Proboszcza i Ks, Wikariusza PASTERKA

22:00 + Kazimierza Multana PASTERKA

24:00 za parafian


Czwartek 25.12.2014r.

I Święto Bożego Narodzenia

Oporowo 9:00

11:00 + Tadeusza w 13 rocznicę śmierci, Antoniego, Marię Wrembel i za zmarłych z rodziny oraz Kazimierza i Cecylię Majchrzak

18:00 + Mariana Barczyka w 1 rocznicę śmierci


Piątek 26.12.2014r.

II Święto Bożego Narodzenia

7:00 + Mariannę, Stanisława i za zmarłych z rodziny Kasprzaków, Mariana, Wiktorię Pawłowiczów, Franciszka, Balbinę Kin

9:00 + Adama i Władysławę Krauze

11:00 + Jana Starzyńskiego w 5 rocznicę śmierci oraz Helenę Starzyńską i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30

18:00 z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski w 50 rocznicę ślubu Bolesława i Zofii


Sobota 27.12.2014r.

7:30 + Irenę Włodyko i za zmarłych z rodziny

18:00 + Martę Straburzyńską i zmarłych z rodziny


Niedziela 28.12.2014r.

7:00 + Władysława Walinowskiego

9:00 + Bronisławę Przybylską w 15 rocznicę śmierci, Józefa Wojtkiewicza i zmarłych z rodziny, Stanisławę, Franciszka Małeckich i Bogdana Kałużyńskiego

11:00 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 +

18:00 + Małgorzatę Mańczak, Mieczysławę i Tadeusza Walińskich, Zofię i Jana Mańczaków

 


CZYTANIA

21 grudnia 2014


 

 

 


IV NIEDZIELA ADWENTU, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie


Czytanie z Drugiej księgi Samuela.

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89,2-3.4-5.27 i 29)

Refren:Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana, *
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. 
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”, *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”. 

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem *
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe będzie moje z nim przymierze.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 16,25-27)

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.


Bracia:
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 1,38)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

  

Początek strony