Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

30-08-2015

OgŁoszenia parafialne
Pójście za Jezusem to znaczy postawić Go przed własnymi oczekiwaniami i pragnieniami, czyli zaprzeć się samego siebie. To odkryć, że to, co ja chcę, jest ważne, ale nie najważniejsze. Iść za Jezusem to przyjmować z pokojem serca to, co nieprzewidziane, zaskakujące, trudne czyli, krzyż codzienny. Iść za Jezusem to uczynić własnymi wartości Jezusa.

1. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00 nasza parafia złoży Bogu dziękczynienie za żniwa i zebrane plony. Delegacje z wieńcami i chlebem zgromadzą się przy krzyżu misyjnym.

2. Msze św. w tygodniu:  w poniedziałek o godz. 18:00  we wtorek, środę , czwartek i piątek 17:00 i 18:00, w sobotę o godz. 7:30 i 18:00.

3. Nabożeństwa:

- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę wieczorem

- Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i o nowe powołania w czwartek od godz. 17:30 do 18:00.

- w pierwszy czwartek podczas Mszy św. wieczornej modlić się będziemy za zmarłych z wymienianek rocznych.

- Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w piątek wieczorem

4. We wtorek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolno katechetyczny. Zapraszamy na Mszę św. - godz . 8:45 uczniów Szkoły Podstawowej ( maluchy i średniaki )

- godz. 10:15 młodzież Gimnazjum Modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo na czas radosnego zdobywania wiedzy oraz jej przekazywania. Rodzicom przypominamy, że edukacja szkolna i religijna powinna być przedmiotem właśnie ich troski. Rodzina jest pierwszym miejscem w którym dzieci zdobywają wychowanie, w tym też religijne. Szkoła, katecheza i Kościół stanowią w tym względzie uzupełnienie, ale nie zastąpią rodziców.

5. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św.

6. Chorych w domu odwiedzimy w piątek w wioskach i w mieście od godz. 9:00 . Chorych zgłaszamy do czwartku włącznie.

7. W sobotę 19 września tradycyjnie z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Św. Krzyża w Biezdrowie. Podobnie jak w latach ubiegłych będą mogli w niej wziąć udział tylko osoby wcześniej zapisane. Zapisywać się można w zakrystii u Księdza Wikariusza Szymona. Młodzież gimnazjalna przy zapisywaniu musi dostarczyć zgodę rodziców, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej mogą brać udział w pielgrzymce tylko z dorosłym opiekunem.

8. Spotkania:

 z katechetami w poniedziałek o godz. 19:00

 z radą ekonomiczną we wtorek o godz. 19:00

 z Żywym Różańcem Kobiet w środę o godz. 19:00 w salce katechetycznej.

 z zespołem „Światełka „ w piątek o godzinie 15:30

 z ministrantami w sobotę o godz. 11:00.

 

Intencje mszalne

28 sierpnia do 06 września 2015Piątek 28.08.2015r.

18:00 + Mariana Szala


Sobota 29.08.2015r.

18:00 z okazji 50 rocznicy ślubu Marii i Stefana z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej Oporowo 19:30 + Jana Frankowskiego


Niedziela 30.08.2015r.

7:00 + Franciszkę Wald

9:00 + Czesławę w 15 rocznicę śmierci, Franciszka Proch i zmarłych z rodziny

11:00 + Martę, Jana , Zenona Lachów i zmarłych z rodziny Lachów i Grasiów


Poniedziałek 31.08.2015r.

18:00 + Stefanię, Stefana, Zofię, Mariana Szal i zmarłych z rodziny


Wtorek 01.09.2015r.

17:00 + Edwarda Wachowiaka

18:00 + Idziego, Antoninę Heblińskich, Marię, Zefiryna Dylańskich


Środa 02.09.2015r.

17:00 + Jana Szukałę

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 03.09.2015r.

17:00 + Aleksandrę Graś

18:00 + w intencji zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 04.09.2015r.

17:00 + Marię Białyńską w 7 rocznicę śmierci i Henryka Białyńskiego

18:00 + Mariana Turka


Sobota 05.09.2015r.

7:30 + Bożenę Barczyk

18:00 w 35 rocznicę ślubu Czesława i Ewy z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Oporowo 19:30 +


Niedziela 06.09.2015r.

7:00 + Zygmunta Kołodziejczyka i zmarłych z rodziny

9:00 + Dariusza Kaczmarka w 2 rocznicę śmierci

11:00 + Urszulę Jaworską

18:00 + Stefana Kaczmarka, Rozalię, Jana Szuderów, Agnieszkę i Józefa Kaczmarków

CZYTANIA 30-08-2015

 

 

 


 


XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4,1-2.6-8)


Zachowywać prawo Boże

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:
„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5)


Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. 

Kto zamieszka na Twej górze świętej? *
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 
i mówi prawdę w swym sercu, *
kto swym językiem oszczerstw nie głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom, 
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.


DRUGIE CZYTANIE (Jk 1,17-18.21b-22.27)


Wprowadzać słowo w czyn

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Bracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Jk 1,18)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, 
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7,1-8.14-15.21-23)

Prawo Boże a zwyczaje

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Oto słowo Pańskie.
  

Początek strony