Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

23-11-2014

XXXIV Niedziela zwykła. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

OgŁoszenia parafialne

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wieńczy kolejny rok kościelny. Jezus Król Wszechświata zostaje przybity do krzyża i „wywyższony nad ziemię”.„Przez swoją śmierć Jezus rzuca światło na sens życia i śmierci każdej istoty ludzkiej. Dzisiaj, patrząc na Króla, którego tronem jest krzyż, jako chrześcijanin XXI wieku, na zakończenie Roku Wiary, muszę postawić sobie bardzo ważne dla mojego życia i mojej duchowości pytanie: Czy Jezus króluje w moim sercu? Czy Chrystus jest Królem i Panem mojego życia? Kto króluje w moim sercu? Kto wyznacza cele i ustala priorytety – Chrystus czy ktoś inny? Dzisiaj święto patronalne Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci I – komunijnych.


1. Po Mszy św. o godz. 9:00, nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

2. Msze św. w tygodniu o godz. 7:30 i 18:00.

3. W minioną niedziela na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych zebraliśmy 2.278,- zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

4. Spotkania:

- z Kółkiem Teatralnym w poniedziałek o godz. 16:30.

- młodzieżą z Gimnazjum według grup, które znajdują się na stronie internetowej parafii

- z zespołem „Światełka” w piątek o godz. 16:30

- z ministrantami ze szkoły podstawowej w sobotę o godz.11:00.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent czas, który przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia. Poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Poświęcenie wieńcy adwentowych zrobionych przez parafian odbędzie się w sobotę w czasie Mszy św. o godz. 18:00 i w niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00 . Podobnie jak duży wieniec w kościele tak i małe wieńce w domach maja codziennie przypominać o radosnym czasie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 

Intencje mszalne

23 - 30 listopada 2014

 

 

 

 

Niedziela 23.11.2014r.

7:00 + Wiktorię, Edmunda, Kazimierza, Jerzego Poszwaldów, Bożenę Terlak

9:00 + Cecylię, Jana Grabarkiewiczów i zmarłych z rodziny

11:00 + Henryka Golkę i zmarłych z rodziny Golków

Oporowo 12:15 + Edmunda Fąferka w 7 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

18:00 + Jana Koblańskiego w 10 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Koblańskich i Kłosów


Poniedziałek 24.11.2014r.

7:30 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

18:00 + Irenę Włodyko i zmarłych z rodziny


Wtorek 25.11.2014r.

7:30 + Piotra Steca i zmarłych z rodziny

18:00 + Ks. Ireneusza, Jana i Mariana Greczków


Środa 26.11.2014r.

7:30 + Teresę Biedziak i zmarłych z rodziny

18:00 Zbiorowa

1. + Mariana Sawale i zmarłych z rodziny

2. + Tadeusza Łokińskiego i zmarłych z rodziny

3. + Stefana Kaczmarka i zmarłych z rodziny

4. + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

5. + Kazimierę Rzepińską i zmarłych z rodziny

6. + Stanisława Kubiaka i zmarłych z rodziny

7. + Helenę, Ludwika Burdajewiczów i zmarłych z rodziny

8. + Józefę Działak i zmarłych z rodziny

9. + Stanisława Markiewicza w 20 rocznicę śmierci, Sylwestra i Helenę Burdajewiczów


Czwartek 27.11.2014r.

7:30 + Mariana Króla i zmarłych z rodziny

18:00 + Marka Mazurkiewicza


Piątek 28.11.2014r.

7:30 + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Kazimierę Rzepińską i zmarłych z rodziny


Sobota 29.11.2014r.

7:30 + Mariana Herbowskiego i zmarłych z rodziny

18:00 + Szczepana, Helenę, Leona, Pawła, Marię, Jakuba Kęsych i zmarłych z rodziny


Niedziela 30.11.2014r.

7:00 + Władysława Walinowskiego

9:00 + Juliannę Dębowiak

11:00 + Mariannę, Antoniego Spychała., Mariannę, Antoniego Korpik i Bronisławę, Jana Frais

Oporowo 12:15 +

18:00 +

 

 


CZYTANIA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

23-11-2014


 

 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Ez 34,11–12.15–17)

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na lego­wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro­wadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.
Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem: *
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów, 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15,20–26.28)


Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada­mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży­wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyj­ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nie­przyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszys­tko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 11,10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; 
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 25,31–46)

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.
Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.
Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.

Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony