Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

22-03-2015

 

OgŁoszenia parafialne


W piąta niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas, abyśmy uwierzyli w Jego zbawczą moc i odrzucili wszystko co prowadzi do śmierci. On wyprowadza nas z grobu naszych grzechów i daje nam nowe życie i nową radość. Kolejną okazję do potraktowania życia duchowego na serio dają nam rekolekcje parafialne. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Zbigniew Szlachetka

1. Gorzkie Żale o godz. 14:30, a następnie Msza św. ,

2. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16:30, o godz. 18:00 Msza św. Nie ma Drogi Krzyżowej o godz. 17:30. Po Mszy św. w kościele Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież parafii.

3. Spowiedź W I E L K A N O C N A - środa 25 marca

Plan spowiedzi

godz. 8:00 – 9:30

godz. 10:30 – 12:00

godz. 14:30 – 16:00

godz. 16:30 – 18:00

Serdecznie prosimy, aby spowiedzi wielkanocnej nie odkładać na ostatnie dni przed świętami. W pozostałe dni tygodnia będziemy pomagać spowiadać w pozostałych parafiach dekanatu. Tylko serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi zdolne jest do dawania wiarygodnego świadectwa o swojej wierze.

4. 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia.

5. W czwartek 26 marca w naszej parafii przypada całodzienna A D O R A C J A Najświętszego Sakramentu. O prowadzenie adoracji w poszczególnych godzinach prosimy:

9:00 – 10:00 - I Róża Kobiet z Ostroroga i II Róża Kobiet z Ostroroga

10:00 – 11:00 - III Róża Kobiet z Ostroroga i XI Róża ( Zapust)

11:00 – 12:00 - IV Róża Kobiet z Ostroroga

12:00 – 13:00 - V Róża Kobiet z Ostroroga i X Róża (Binino )

13:00 – 14:00 - VI Róża Kobiet z Ostroroga

14:00 – 15:00 - VII Róża Kobiet z Ostroroga

15:00 – 16:00 - VIII Róża Kobiet z Kluczewa

16:00 – 17:00 - IX Róża Kobiet z Kluczewa Huby

17:00 – 18:00 - Ojcowie należący do Żywego Różańca O godz.

18:00 -Msza św. Msza św.

6. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa. W czasie każdej Mszy św. święcimy palmy. Na początku Mszy św. o godz. 11:00 procesja z palmami wokół kościoła. W niedzielę Palmową przed każdą Mszą św. przed kościołem dzieci będą rozprowadzać wiązanki palemek. Ewentualny zysk będzie przeznaczony na wakacje dla dzieci. Cena wiązanki 2 zł i 99 groszy.

6. W zakrystii rozprowadzamy świece – paschaliki na stół wielkanocny.

7. Bóg zapłać za dalsze ofiary na daninę diecezjalna i na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom:

8. W niedziele pomocy materialnej zebraliśmy 2.239,- zł. Bóg zapłać za ofiary.

9. Spotkania:

- z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania według planu na stronie internetowej

- z zespołem teatralnym w poniedziałek o godz. 16:30

- z chórem w czwartek o godz. 19:00

- z zespołem dziecięcym w piątek o godz. 15:30

- z ministrantami w sobotę o godz. 11:00

- z żywym Różańcem Dzieci w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 .

10.W przyszłą niedzielę zakończy się akcja „Skarbonka”. Dzieci skarbonki przyniosą do kościoła i złożą je na ołtarzu Matki Bożej.


 

Intencje mszalne

22-29 marca 2015

 

 

 

Niedziela 22.03.2015r.

7:00 1) + Kazimierza Łuczka w 8 rocznicę śmierci 2) + Józefa Sawalę i zmarłych z rodziny

9:00 + Ryszarda Stachowiaka w VI rocznicę śmierci

11:00 + Józefa Kaczmarka od rodziny Kaczmarków z synami

Oporowo 12:30 + Annę i Władysława Niedoszytko i zmarłych z rodziny

14:30 z okazji 70 rocznicy urodzin Zofii z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo


Poniedziałek 23.03.2015r.

7:30 + Danielę Czeszyńską

18:00 + Annę, Józefa Białasików i zmarłych z rodziny


Wtorek 24.03.2015r.

7:30 + Kazimierę Rzepińską i zmarłych z rodziny

18:00 + Janinę Kaczmarek i zmarłych z rodziny


Środa 25.03.2015r.

7:30 za parafian

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 26.03.2015r.

7:30 + za parafian

18:00 + Mariana, Cecylię, Ryszarda Łowińskich, Bogumiłę Kapłon


Piątek 27.03.2015r.

7:30 + Jerzego Góra

18:00 + Piotra Woźniaka


Sobota 28.03.2015r.

7:30 + Edwarda Wachowiaka

18:00 + Barbarę, Jana Kaczmarek, Marię Elmiś


Niedziela 29.03.2015r.

7:00 +

9:00 + Kazimierę Misiołek

11:00 + Antoniego, Mariannę, Katarzynę, Jana Spychałów, Elżbietę, Jana Lisiaków oraz o szczęśliwe zdanie matury dla Sebastiana, Anety i Romki

Oporowo 12:30 +

14:30 + Andrzeja Cebernika w 12 rocznicę śmierci, Kingę, Annę, Mariana Cebernik


CZYTANIA NIEDZIELA 22 marca 2015

 

 

 


 


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Jr 31,31-34)

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.12-13.14-15)


Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.


DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5,7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12,26)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; 
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (J 12,20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.  

Początek strony