Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

31-01-2016

Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia. Proponuje jedynie, że może nam pomóc zmienić życie. Jednak to każdy z nas musi podjąć decyzję. Samo bycie obserwatorem nawet cudownych zdarzeń, nie gwarantuje zbawienia.1. We wtorek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00, 17:00, 18:00. Święcenie gromnic w czasie każdej Mszy św. Gromnice zapalamy podczas burzy, huraganów i wkładamy w dłoń konającym. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość Świata, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. A po drogach wiary dobrze jest kroczyć z Chrystusową Matką.

2. Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby służące Bogu i ludziom w zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej. Wspieramy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory klauzurowe. Zbiórka do puszek po każdej Mszy św.

3. W środę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00 poświecenie świec dzieciom I Komunijnym. Dzieci przynoszą świece – gromnice, które otrzymały podczas Chrztu św.

4. Msze św. w tygodniu w poniedziałek środę, czwartek o godz 17:00 i 18:00 w sobotę o godz. 7:30 i 18:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę razem z Mszą św. wieczorną. W Oporowie Msza św. w niedzielę o godz. 12:30.

5.W pierwszy czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30 – 18:00 w intencji kapłanów. Na Mszy św. o godz. 18:00 modlić się będziemy za zmarłych z wymienianek rocznych.

6. W pierwszy piątek Msza św. dla dzieci o godz. 16:30 . Dzieciom przypominamy o sakramencie pojednania.

7. Objazd chorych w piątek od godz. 9:30 wioski i miasto.

8. W minioną niedziele na Radio Emaus zebraliśmy 78,- zł.

9. W przyszłą niedzielę składka w kościele przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.

10. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym prosi o przekazanie 1% podatku dla Aleksandry Kaczmarek czekającej na przeszczep Nerki. Szczegółowe informacje są podane w gablocie parafialnej.

11.Spotkania duszpasterskie:

 w środę o godz. 19:30 z katechetami. Wyjątkowo nie będzie spotkania z Żywym Różańcem Kobiet i Mężczyzn,

 Spotkania z kandydatami do bierzmowania wg planu, który znajduje się na stronie internetowej parafii

 z zespołem dziecięcym w piątek o godz. 15:30

 z ministrantami w sobotę o godz. 11:00

 

Intencje mszalne

31 stycznia 2016

Niedziela 31.01.2016r.

7:00 + Ryszarda w 2 rocznicę śmierci, Danutę Grupa i zmarłych z rodziny Grupa i Dobak

9:00 + Andrzeja Kaźmierczaka

11:00 + Marka Mazurkiewicza, Zofię Generowicz

Oporowo 12:30 w 7 rocznicę ślubu Renaty i Zbigniewa dziękując Bogu za otrzymane łaski, oraz z prośbą o zdrowie dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej

18: 00 + Pelagię Fiksa


Poniedziałek 01.02.2016r. 1

7:00 + Józefa Kina

18:00 + Stanisława Jądrzyka


Wtorek 02.02.2016r.

9:00

17:00 + Mieczysława Kowalskiego

18:00 + Stanisława Kuligowskiego


Środa 03.02.2016r.

17:00 + Edmunda Kałka

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 04.02.2016r.

17:00 + Henryka Prętkiego

18:00 w intencji zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 05.02.2016r.

16:30 + Krystynę Peters

18: 00 + Halinę Koput


Sobota 06.02.2016r.

7:30 + Teresę Nowicką

18:00 + Cecylię, Jana Grabarkiewicz i zmarłych z rodziny


Niedziela 07.02.2016r.

7:00 + Mieczysława Zastróżnego

9:00 + Jana Dziudziel w 5 rocznicę śmierci, Tomasza, Martę Dziudziel, Michała, Wiktorię Galasińskich

11:00

Oporowo 12:30 +


CZYTANIA 31-01-2016

 

 

 


 

 


IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK CPIERWSZE CZYTANIE (Jr 1,4-5.17-19)


Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. 
Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17)

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, +
niech wstydu nie zaznam na wieki. *
Wyzwól mnie i ratuj w Twej 
sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły Twoją +
sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc. 
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,31-13,13)

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

Aklamajca: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 

Aklamajca: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 4,21-30)

Jezus odrzucony w Nazarecie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza.

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.
Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie.


  

Początek strony