Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

24-05-2015

OgŁoszenia parafialne

Dziś przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy zgodnie z obietnicą Chrystusa na Apostołów zstąpił Duch Święty. Duch Święty przemienił pełne bojaźni serca Apostołów i wypełnił je swoimi darami. Duch Święty również przemienia nasze serca i je uświęca. Zatem otwórzmy również i nasze serca na dary Ducha Świętego i za Świętym Janem Pawłem II prośmy „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi” Dzisiaj w kościele składka na inwestycje parafialne.

Miło mi poinformować Szanownych parafian o sprzedaży działki parafialnej, której przygotowanie do sprzedaży rozpoczął ks. Kanonik a została sfinalizowana w tym roku w związku z czym pomniejszono dług parafii o 1/3. Natomiast w myśl dekretu Ks. Arcybiskupa połowa uzyskanej kwoty została przesłana na konto Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

1. W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 18:00.

2. Z Oporowa na pomnik Ks. Kanonika złożono ofiarę w kwocie 380,- zł, oraz ofiarę indywidualną w kwocie 20,- zł. Bardzo serdecznie proszę jeżeli ktoś chciałby jeszcze złożyć ofiarę na pomnik aby to uczynił do końca najbliższego tygodnia czyli do końca maja br. ponieważ potem w zależności od zebranych środków trzeba jechać zamówić pomnik.

3. Pielgrzymka do Lubasza odbędzie się 30 maja 2015r. Wspólnota różańcowa na swoje spotkanie. Wyjazd o godz. 10:00, koszt 20,- zł. Zapisy u Pani Bernadety Krauze.

4. Za tydzień przed kościołem składka na Światowe Dni Młodzieży.

5. W gablocie zostały wywieszone numery mogił, które są do likwidacji.

6. Spotkania:

- z kandydatami do bierzmowania według planu na stronie internetowej

- w piątek o godz. 16:30 z zespołem „ Światełka”

- zbiórka Ministrantów w sobotę o godz. 11:00

- z Parafianami na majowym nabożeństwie o godz. 20:00 poniedziałek – Karolewo, Rudki wieś wtorek – Szczepankowo, środa – Wielonek, czwartek – Zapust, piątek – ul. XV lecia


 

Intencje mszalne

24 - 31 maja 2015

 

 

 


Niedziela 24.05.2015r.

7:00 + Zenona Wojciechowskiego w 22 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Wojciechowskich, Henryka Kostrzewa i zmarłych z rodziny Kostrzewów

9:00 + Helenę. Wincentego Koniecznych, Marię, Antoniego, Franciszka Zastróżnych, Janusza Libelta, Tadeusza Wrembla

11:00 + Marię, Mariana Nadolnych i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 + Krystynę i Józefa Koniecznych i zmarłych z rodziny

18:00 + Jerzego Przybysza


Poniedziałek 25.05.2015r.

7:00 + Edwarda Wachowiak

9:00 w pewnej intencji

11:00 za parafian

18:00 + Krystynę Leśniewską


Wtorek 26.05.2015r.

7:30 + Jana Jackiewicza

18:00 + Zenona, Bronisławę, Władysława, Floriana Karpczaków, Marię, Stanisława, Stefana Urbanów

Środa 27.05.2015r.

7:30 + Kazimierę Grabczyńską

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 28.05.2015r.

7:30 + Bożene Barczyk

18:00 + w intencji zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 29.05.2015r.

7:30 za parafian

18:00 + Stefanię, Stefana, Zofię Szal i zmarłych z rodziny


Sobota 30.05.2015r.

7:30 + Tadeusza Dudek

18:00 + Helenę i zmarłych z rodziny Turków i Tecławów , Ks. Edmunda Ławniczaka oraz z podziękowaniem i z prośbą w pierwszą rocznicę ślubu Katarzyny i Zbigniewa


Niedziela 31.05.2015r.

7:00 + Mariannę, Marię, Mikołaja, Jerzego Perzów, Halinę i Jerzego Hałkę

9:00 + Ludomirę, Mariana, Jana Sałatów i zmarłych z rodziny

11:00 + Józefa Nowickiego w rocznicę śmierci oraz Tomasza Nowickiego i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 +

18:00 o zdrowie i o Boże błogosławieństwo w rodzinie i z okazji 62 rocznicy urodzin Piotra


CZYTANIA 24-05-2015

 

 

 


 PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11)

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34)

Refren:Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich, 
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu. 


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,3b–7.12–13)


Duch Święty źródłem jedności chrześcijan 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. 
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 
Oto słowo Boże.


SEKWENCJA 

Przybądź, Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty 
Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, 
Dawco łask drogich, 
Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia, 
Cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20,19–23)


Jezus daje Ducha Świętego 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Oto słowo Pańskie.


  

Początek strony