Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

Ogłoszenia XIII niedziela zwykła 26-06-2016

 

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” – Jezus w tym zdaniu stawia duże wymagania swoim uczniom i przyszłym pokoleniom swoich uczniów. Naśladowanie Jezusa, pójście za Nim wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Wymaga postawienia własnych spraw na drugim miejscu. Pójście za Jezusem nie jest tylko na chwilę. Ono jest na całe życie i dlatego wymaga pewnej odwagi i zdecydowanej odpowiedzi z naszej strony. Nie wolno już oglądać się wstecz za naszymi sprawami, za sprawami tego świata. Jeśli chcę pójść za Jezusem, to muszę być dla Niego cały, na zawsze.


1. W środę 29 czerwca przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Głównych Patronów Bazyliki Archikatedralnej i Miasta Poznania. Na Mszę św. o godz. 18:00 serdecznie zapraszam chorych i cierpiących. Zbiórka ofiar na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Modlitwa za Ojca Świętego.

2. W tygodniu Msze św. od poniedziałku do czwartku o 17:00 i 18:00 a od soboty tylko wieczorem o godz. 18:00 , w niedzielę o godz. 7:00, 9:00, 11:00, w okresie wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.

3. Podczas wakacji Msza św. w Oporowie w sobotę o godz. 19:30.

4. Przeżywając wakacje pamiętajmy, że przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., która zapewnia pokój i zbawienie. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Pamiętajmy o modlitwie i odpowiednim stroju kiedy idziemy na Mszę św.

5. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, by Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, by inni mogli wypoczywać.

6. Tradycyjnie 6 lipca wyrusza piesza pielgrzymka z Poznania do Częstochowy.

7. Sakramentu chrztu będziemy udzielać 30 lipca.

8. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca

9. Chorych w domu w wioskach i w mieście odwiedzimy w piątek 1 lipca od godz. 9:00. Chorych zgłaszamy do czwartku włącznie. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.

10. Biuro parafialne w wakacje czynne tylko po wieczornej Mszy św.

11. Wszystkim udającym się na urlopy życzymy udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu. Szczęść Boże.

12. Na inwestycje parafialne w minioną niedzielę zebraliśmy 1.972,- zł i 74 grosze

 

Intencje mszalne

26 czerwca 2016


Niedziela 26.06.2016r.

7:00 za parafian

9:00 + Wojciecha, Kazimierę Rzeszowskich

11:00 + w 1-wszą rocznicę śmierci Andrzeja Kaźmierczaka

Oporowo 12:30

18:00 1) + Jana, Helenę Mroczkowskich 2) + Czesława Nadolnego


Poniedziałek 27.06.2016r.

17:00 + Wojciecha, Kazimierę Rzeszowskich

18 00 + Mariana Nowaka


Wtorek 28.06.2016r.

17:00 + Monikę Kałużną

18:00 + Macieja Kubiaka w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny


Środa 29.06.2016r.

17:00 + Wojciecha, Kazimierę Rzeszowskich

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 30.06.2016r.

17:00 + Krystynę Wichniarek

18:00 + Halinę Koput


Piątek 01.07.2016r.

18:00 + Stanisław Mucha w 7 rocznicę śmierci


Sobota 02.0672016r.

18:00 + Mariana w 6 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Żyto, Jakuba i zmarłych z rodziny Turków, Jana, Ludwikę Tecławów oraz Jana Gołąb

Oporowo 19:30 + Zygmunta Stańko


Niedziela 03.07.2016r.

7:00 za parafian

9:00 + Stanisława Kuligowskiego

11:00 + Stanisława Szuderę, Cecylię Drobnik w 5 rocznicę śmierci i zmarłych zCZYTANIA 26-06-2016

 

 

 


 

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK CPIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19,16b.19-21)

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. 

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”.
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”.
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11)

Refren:Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. 


Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: ”Tyś jest Panem moim”. 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza. 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości 
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.


DRUGIE CZYTANIE (Ga 5,1.13-18)

Postępowanie według ducha daje wolność


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Sm 3,9; J 6,68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; 
Ty masz słowa życia wiecznego. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9,51-62)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.
Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

  

Początek strony