Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

24-04-2016

Gromadzimy się na Eucharystii aby dziękować Jezusowi za łaskę zbawienia i za zaproszenie do trwania w Nim i przynoszenia obfitych owoców Ojcu bowiem od chrztu św. jesteśmy wszczepieni w latorośl jaką jest Kościół. Dzisiaj przed kościołem zbiórka na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu.


1. Msze św. w niedzielę: o godz.7:00, 9:00, 11:00 i 18:00 w Oporowie o godz. 12:30.

2. W tygodniu Msze św. od poniedziałku do piątku godz. 17:00 i 18:00 w sobotę o godz. 7:30 i 18:00.

3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę razem z Mszą św. wieczorną.

4. I próba kandydatów do bierzmowania 28 kwietnia br. o godz. 18:30

5. Spowiedź kandydatów do bierzmowania, świadków i rodziców 5 maja br. od godz. 17:00, po Mszy św. II próba przed bierzmowaniem.

6. Spotkania:

- z Zespołem Światełka i Kółkiem Teatralnym według ustalonego planu

- z ministrantami w sobotę o godz. 9:00

7. Rada Duszpasterska organizuje III Parafialny Rajd Rowerowy dnia 19 czerwca br. o godz. 14:00. Zbiórka przy kościele. Zapisy u Pani Marzeny Przybysz tel 735 954 918. Koszt uczestnictwa 10,- zł ( grochówka, ognisko, ciasto i wiele atrakcji).

 

Intencje mszalne

24 kwietnia 2016

Niedziela 24.04.2016r.

7:00 + Pelagię Fiksa, Felicje Burał w I rocznicę śmierci

9:00 + Antoniego, Marię i za zmarłych z rodziny Turków i Żytów oraz Feliksa Ciebielskiego

11:00 + Cecylię w 17 rocznicę śmierci, Kazimierza Kaczmarka i zmarłych z rodziny Kęsych i Kaczmarków

Oporowo 12:30 + Ludwikę Spychała

18:00 + Jerzego Przybysza, Stanisławę, Stanisława Przybysz, Marcina, Zofię Roszak


Poniedziałek 25.04.2016r.

17:00 + Wojciecha i Kazimierę Rzeszowskich

18 00 + Marka Mazurkiewicza, Zofię Generowicz


Wtorek 26.04.2016r.

17:00 + Ryszarda Genderę

18:00 + Bolesława, Marię Urbanek, Jana, Rozalię Wiecheć i zmarłych z rodziny


Środa 27.04.2016r.

17:00 + Felicję Burał w I rocznicę śmierci

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 28.04.2016r .

17:00 + Monikę Kałużną

18:00 + Henryka Jakuszkowiaka


Piątek 29.04.2016r

17:00 + Stanisława Kuligowskiego

18:00 + Felicję, Czesława, Bronisławę, Józefa, Dobiesława , Antoninę, Pawła Burałów


Sobota 30.04.2016r.

7:30 + Mieczysława Kowalskiego

18:00 + Martę, Jana, Zenona Lachów zmarłych z rodziny Lachów, Grasiów i Płatków


Niedziela 01.05.2016r.

7:00 + Genowefę Wilczyńską

9:00 + Mariannę w 16 rocznicę śmierci, Kazimierza, Mariana i zmarłych z rodziny Białasików i Nowackich

11:00 + Stanisława Durczaka

Oporowo 12:30 +

18:00 + Ryszarda PospiesznegoCZYTANIA 24-04-2016

 

 

 


 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK CPIERWSZE CZYTANIE (Dz 14,21-27)


Bóg działa przez ludzi

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,8-9.10-11.12-13ab)


Refren:Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. 

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię ”błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 


DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,1-5a)

Bóg otrze wszelką łzę

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. 
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 
”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. 
I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”. 

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13,34)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 13,31-33a.34.35)

Przykazanie nowe

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. 

Oto słowo Pańskie.  

Początek strony