Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania maszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualnosci

Ogłoszenia parafialne

WIELKANOC 20-04-2014


1. Życzenia: Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy Drogim Parafianom i Szanownym Gościom najlepsze życzenia: niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia w trudach życia, ubogaca swoimi łaskami, wniesie w Wasze prace, troski i nadzieje swoją Boską radość, wysłużoną w godzinach Męki i Zmartwychwstania. Życzymy zdrowia, szczęścia, wiary w Boga i ludzi. Szczęść Boże.

2. Następne Msze św. o godz. 9:00, 11:00. W Oporowie o godz. 12:15.

3. Parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uroczystego przeżywania Wielkiego Tygodnia składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy za przygotowanie Grobu Pańskiego Panu Zbigniewowi Ozdoba i tym, którzy pomagali.

4. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocny Poniedziałek. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach modlimy się w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem. Msze św. według porządku niedzielnego.

5. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i tam oczekują na pełny udział w Jego Zmartwychwstaniu.

6. W tygodniu Msze św. o godz. 7:30 i 18:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę w połączeniu z wieczorną Mszą św.

7. Sakramentu chrztu będziemy udzielać w sobotę 26 kwietnia w czasie Mszy św. o godz. 18:00.

8. Nowenna do Miłosierdzia Bożego w I i II święto po Mszy św. o godz. 9:00, a w pozostałe dni tygodnia po Mszy św. wieczornej.

9. Spotkania: - w sobotę o godz. 10:00 z ministrantami.

10. Bóg zapłać za ofiary na daninę diecezjalną.

11. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: Łącznie zebraliśmy 2.033,- zł.

12. W przyszłą niedzielę taca w kościele przeznaczona będzie na inwestycje parafialne.

13. W minioną niedziele na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 3.120,-zł.

UWAGA: Ogłoszenia oraz intencje mszalne wstawione na stronę są w takiej formie, w jakiej je otrzymałem.

 

 

Intencje mszalne

20-04 - 27- 04 2014

 

 

 

 

Niedziela 20.04.2014r.

6:00

1) + Sławomira Boberskiego, Gertrudę Kaźmierską, Jana i Pelagię Wacławiak i zmarłych z rodziny

2 ) + Roberta Rzepińskiego

9:00

1) + Stanisława Hancyka w 11 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

2)+Mariana Herbowskiego

11:00

1)+ Henryka, Krystynę, Macieja Kubiak i zmarłych z rodziny

2)+ Jolantę Bamber

Oporowo 12:15 +


Poniedziałek 21.04.2014r.

7:00 + Tadeusza Heblińskiego i zmarłych z rodziny

9:00 + Cecylię w 15 rocznicę śmierci i Kazimierza Kaczmarek, zmarłych z rodziny Kęsych i Kaczmarków

11:00 + Witolda Pazderskiego, Stanisławę Kazimierza Fąferków, Franciszka, Tadeusza Faferków Oporowo

12:15 + Leona Rudego i zmarłych z rodziny

18:00 +Pelagię Ratajczyk i zmarłych z rodziny


Wtorek 22.04.2014r.

7:30 + Leokadię Proch i zmarłych z rodziny

18:00 +Stefana Kaczmarka i zmarłych z rodziny


Środa 23.04.2014r.

7:30 + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

18:00 + Zbiorowa

1. z okazji 48 rocznicy ślubu Teresy i Mariana z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

2. + Jacka Szwaka i zmarłych z rodziny

3. + Dariusza Kaczmarka i zmarłych z rodziny

4. + Mariana Greczke i zmarłych z rodziny

5. + Zbigniewa i Janine Dota

6. + Wandę Przybysz i zmarłych z rodziny

7. + Czesława i Genowefę Olech i zmarłych z rodziny

8. + Stanisławę, Zygmunta Dokudowicz , Bogumiłę Dokudowicz w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Dokudowiczów i Szymaniaków

9. + Ludwikę Błajet i zmarłych z rodziny

10. + Antoniego, Marię i zmarłych z rodziny Turków, Żytów, Feliksa Ciebielskiego

11. + Annę, Władysława Niedoszytko


Czwartek 24.04.2014r.

7:30 + Adolfa Szałatę i zmarłych z rodziny

18:00 + Piotra Pachurę i zmarłych z rodziny


Piątek 25.04.2014r.

7:30 + Józefa Kowalaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Waldemara Juś i zmarłych z rodziny


Sobota 26.04.2014r.

7:30 + Mariana Barczyka i zmarłych z rodziny

18:00 + Marię Wajcht


Niedziela 27.04.2014r.

7:00 + 1.

9:00 + Mariana, Piotra, Stanisławę, Jana Woźniaków, Jana, Józefę, Janinę Nowaków, Helenę i Władysława Klimeckich

11:00 + Mariannę, Mariana, Kazimierza, Franciszka Białasików i zmarłych z rodziny Białasików i Nowackich

Oporowo 12:15 +

18:00 +Czesława Nadolnego, Marcina Sobczaka

 

UWAGA: Ogłoszenia oraz intencje mszalne wstawione na stronę są w takiej formie, w jakiej je otrzymałem.


CZYTANIA

20-04-2014 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


 

 

 

 


I CZYTANIE

(Dz 10,34a.37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.


PSALM
(Ps 118,1-2.16-17.22-23)
REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
lub Alleluja, alleluja, alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
Jego łaska na wieki.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.


II CZYTANIE
(Kol 3,1-4)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.


ALLELUJA
(1 Kor 5,7b-8a)
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.


EWANGELIA
(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

 

Początek strony