Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

28-06-2015

OgŁoszenia parafialne

Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córeczki. Prośmy Ducha Świętego, aby przydawał nam wiary. Przedstawiajmy nasze prośby przez wstwiennictwo Matki Bożej i naszych świętych patronów.

1. W poniedziałek 29 czerwca przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Głównych Patronów Bazyliki Archikatedralnej i Miasta Poznania. Na Mszę św. o godz. 1100 serdecznie zapraszam chorych i cierpiących. Zbiórka ofiar na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Modlitwa za Ojca Świętego.
2. W tygodniu Msze św. w poniedziałek i wtorek o 7:30 i 18:00 a od środy do soboty tylko wieczorem o godz. 18:00 , w niedzielę o godz. 7:00, 9:00, 11:00, w okresie wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.
3. Podczas wakacji Msza św. w Oporowie w sobotę o godz. 19:30.
4. Przeżywając wakacje pamiętajmy, że przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., która zapewnia pokój i zbawienie. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Pamiętajmy o modlitwie i odpowiednim stroju kiedy idziemy na Mszę św.
5. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, by Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, by inni mogli wypoczywać.
6. Tradycyjnie 6 lipca wyrusza piesza pielgrzymka z Poznania do Częstochowy.
7. Sakramentu chrztu będziemy udzielać tylko jeden raz 25 lipca.
8. Chorych w domu w wioskach i w mieście odwiedzimy w sobotę 4 lipca od godz. 9:00. Chorych zgłaszamy do czwartku włącznie. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
9. W pierwszy czwartek o godz. 17:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w intencji kapłanów i o nowe powołania do życia konsekrowanego.
10. W I czwartek miesiąca na Mszy św. wieczornej modlimy się za zmarłych z wymienianek rocznych.
11. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
12. Wszystkim udającym się na urlopy życzymy udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu. Szczęść Boże.
13. Na inwestycje parafialne w minioną niedzielę zebraliśmy 2.137,- na KUL i WT w Poznaniu 239,- Za hojne ofiary składam szczere podziękowanie Bóg zapłać.

Zapowiedzi od 21.06. do 28.06.2015r.


1. Łukasz Wlazik – stanu wolnego zam. Szczepankowo 11 Paulina Graś - stanu wolnego zam. Orliczko 19
2. Weronika Pupka – stanu wolnego zam. Ostroróg, ul. Ogrodowa 3B/1 Marcin Dettloff – stanu wolnego zam. Puszczykowo ul. Kosynierów 1
3. Robert Śrama – stanu wolnego zam. Bobulczyn 3 Małgorzata Bartkowiak – stanu wolnego zam. Bobulczyn 3


 

Intencje mszalne

28 czerwca 2015

 

 
Niedziela 28.06.2015r.

7:00 + Władysława Greczkę

9:00 + Macieja Kubiaka w 5 rocznicę śmierci

11:00 + Ks. Ireneusza, Jana , Mariana Greczków

Oporowo 12:30 + Pawła Obarowskiego w 9 – tą rocznicę śmierci

18:00 + Mariana Piechotę


Poniedziałek 29.06.2015r.

7:30 + Tadeusza Dudek

18:00 + Bożenę Barczyk

 

Wtorek 30.06.2015r.

7:30 + Annę Adamską

18:00 + Michała Leśnego i zmarłych z rodziny

 

Środa 01.07.2015r.

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 02.07.2015r.

18:00 w intencji zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 03.07.2015r.

18:00 + Jana, Helenę Mroczkowskich i zmarłych z rodziny


Sobota 04.07.2015r.

18:00 + Mariana w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Żytów oraz Jakuba i zmarłych z rodziny Turków Oporowo 19:30


Niedziela 05.07.2015r.

7:00 + Kazimierza Łuczka

9:00 + Mariana Piechotę

11:00 + Monikę, Kazimierza Dziubków i zmarłych z rodziny Dziubków i Friczów

CZYTANIA 05-07-2015

 

 

 


 


XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK BPIERWSZE CZYTANIE  (Ez 2,2-5)


Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:
„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 123,1-2a.2bcd.3-4)


Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. 


Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie. 
Jak oczy sług są zwrócone *
na ręce ich panów. 

Jak oczy służebnicy *
na ręce jej pani, 
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki nie zmiłuje się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy. 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.


DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 12,7-10)

Paweł chełpi się ze swoich słabości


Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.
Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 4,18)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mk 6,1-6)


Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.


  

Początek strony