Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

29-11-2015

OgŁoszenia parafialne
Wchodzimy w kolejny rok liturgiczny. Rozpoczynamy następny Adwent w naszym życiu. To wyjątkowy czas, który skłania nas do czuwania i bardziej intensywnej refleksji przede wszystkim na temat własnego życia. Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia. Wyglądamy też z pełną optymizmu chrześcijańską nadzieją na ponowne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów, podczas chwalebnego dnia Jego Paruzji.

1. Błogosławienie wieńcy adwentowych w sobotę o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 11:00.

2. Roraty odprawiane będą od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 rozpoczynamy procesją światła. Dzieci na „Roraty” przychodzą z lampionami przygotowanymi z Rodzicami. Dzieci otrzymają wyklejankę adwentową. Serduszka z dobrymi uczynkami wkładamy do koszyka. Losowanie figurki Matki Bożej – dla chłopca i dziewczynki. Wszyscy przynosimy świece. Młodzież zapraszamy na roraty według ustalonego harmonogramu.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca . W I-wszy czwartek od godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i o nowe święte i dobre powołania do życia konsekrowanego. W pierwszy czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 w intencji zmarłych z wymienianek rocznych. W I piątek miesiąca Msza św. o godz. 17:00 i 18:00 Pół godziny przed Mszą św. okazja do sakramentu pokuty. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej.

4. Objazd chorych z komunią św. o godz. 9:30 w piątek w wioskach i w mieście. Chorych zgłaszamy w zakrystii do czwartku włącznie. ( prosimy o zgłoszenie wszystkich chorych ponieważ do świąt Bożego Narodzenia nie będzie drugiego objazdu ).

5. Pobłogosławione opłatki Wigilijne do nabycia w zakrystii. Jeżeli ktoś potrzebuje większą ilość opłatków zapraszam na probostwo. W świece caritas można zaopatrzyć się w zakrystii po każdej Mszy św. Mała świeca 6,- zł, duża świeca 12,- zł.

6. Spotkania:

 z Kółkiem Teatralnym według ustalonego planu

 z katechetami w poniedziałek o godz. 20:30

 z młodzieżą z Gimnazjum według planu podanego na stronie internetowej parafii

 w piątek o godz. 15:30 z zespołem „ Światełka”

 z ministrantami o godz. 11:00,

7. Przy stoliku z prasą katolicką będzie wystawiony kosz do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe. Zebrane produkty będą przeznaczone na paczki dla rodzin bardziej potrzebujących. Na stoliku z prasą katolicką jest ustawiona skarbonka na ten sam cel. Ponieważ paczki trzeba przygotować przed świętami dlatego prosimy o składanie produktów i ofiar do 13 grudnia.

8.W minioną niedzielę na Arcybiskupie Seminarium Duchowne zebraliśmy 324,- zł.

9.Dnia 6 grudnia br. na Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste wręczenie książeczek, dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. Książeczki dzieciom wręczać będą dziadkowie.

10. Natomiast 9 grudnia br. podczas Nowenny o godz. 18:00 odbędzie się uroczyste poświęcenie medalików dzieciom pierwszokomunijnym.

11. Za tydzień przed kościołem caritas parafialna zbierze ofiary na paczki.

 

Intencje mszalne

29 listopada 2015


Niedziela 29.11.2015r.

7:00 + Zofię, Kazimierza Mikołajczaków, Katarzynę, Wincentego Sawala

9:00 1) + Krzysztofa Mielcarka w I rocznicę śmierci 2) + Janusza Ławniczaka

11:00 + Weronikę, Józefa Jeziorny ch, Juliannę, Mariana Działak , Marię Kaczmarek i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 +

18: 00 + Jana Koblańskiego w 11 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Koblańskich i Kłosów


Poniedziałek 30.11.2015r.

17:00 + Ks. Kan Kazimierza Wencla

18:00 + Janusza Ławniczaka


Wtorek 01.12.2015r.

17:00 + Ks. Kan Kazimierza Wencla

18:00 + Andrzeja Laskowiaka


Środa 02.12.2015r.

17:00 + Józefa Munko

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 03.12.2015r.

7:00 + Mariannę, Antoniego Spychała, Mariannę, Andrzeja Korpik, Bronisławę, Jana Frais

18:00 + w intencji za zmarłych z wymienianek rocznych


Piątek 04.12.2015r .

17:00 + Leszka Mendla

18:00 w pewnej intencji

Sobota 05.12.2015r.

7:30 + Krystynę Peters

18:00 + Ks. Kan Kazimierza Wencla

Niedziela 06.12.2015r.

7:00 +

9:00 + Krystynę, Stanisława Żak , Felicję, Józefa Boch

11:00 +

Oporowo 12:30 +

18: 00 + Mikołaja Kroguleckiego

CZYTANIA 29-11-2015

 

 

 


 

 

I NIEDZIELA ADWENTU, ROK CPIERWSZE CZYTANIE (Jr 33,14-16)

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość


Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14)

Refren:Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.


Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
pokornych uczy dróg swoich. 

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza. 
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, *
i objawia im swoje przymierze.


DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 3,12-4,2)

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa


Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia:
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85,8)

Aklamacja: A lleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 


Aklamacja: A lleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)


Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

  

Początek strony