Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

 

Każdą Mszę świętą, każdy dzień i każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami:” W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w szczególny sposób pochylamy się nad tą prawdą naszej wiary. Przed kościołem zbiórka ofiar na Światowe Dni Młodzieży1. W środę wieczorem Msza św. o godz. 18:00 a po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a następnie procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

2. 26 maja przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 9:00, ( nie będzie Mszy św. na rynku) Po Mszy św. o godz. 9:00 wyruszymy z procesją ulicami naszego miasta. Bardzo serdecznie proszę o przygotowanie ołtarzy. Trasa procesji – po Mszy św. o godz. 9:00 ruszymy z kościoła ul. Ks. Jana Kaji do I ołtarza na rynku ( proszę o przygotowanie Państwo Król ) dalej ul. Pniewską do II ołtarza przy szkole ( ołtarz przygotuje Ks. Wikariusz z młodzieżą i ministrantami), następnie ul. Jana Ostroroga przejdziemy do III ołtarza przy Ochotniczej Straży Pożarnej ( proszę o przygotowanie ołtarza przez Strażaków) i ul. Wroniecką powracamy na Rynek do IV ołtarza ( proszę o przygotowanie Państwo Cembrowicz), następnie błogosławieństwo na 4 strony świata i powrót do kościoła jak w ubiegłych latach i Msza św. dla tych, którzy przyszli tylko na procesje.. Proszę o pomoc tym, którzy ustawiają ołtarze. Procesja, w której uczestniczymy jest publicznym wyznaniem naszej wiary w Chrystusa, którego poniesiemy ulicami naszego miasta prosząc Boga o błogosławieństwo. Otwórzmy Chrystusowi drzwi naszych domów i serc.

3. Próba sypania kwiatków przed Uroczystością Bożego Ciała we wtorek o godz. 16:00. Kwiaty do sypania w czasie procesji prosimy składać do kosza w kruchcie głównego wejścia do Kościoła.

4. Przez całą Oktawę Bożego Ciała z codzienną wieczorną Mszą św. o godz. 18:00 będziemy łączyć procesję wokół kościoła.

5. Prosimy, aby codziennie w procesji były niesione wszystkie sztandary, obraz i figura Matki Bożej i pozostałe znaki naszej wiary. Do niesienia baldachimu po 2 panów proszę z następujących miejscowości: Środa - Binino wieś

Boże Ciało godz. 9:00 – Binino Huby,

od 3 ołtarza do kościoła strażacy z Wielonka

Piątek – Bobulczyn

Sobota – Dobrojewo

Niedziela godz. 11:00 – Kluczewo Huby

Poniedziałek – Kluczewo wieś

Wtorek – Ostroróg

Środa – Rudki Huby

Czwartek – zakończenie Oktawy – Rudki wieś

Piątek – Uroczystość Serca Pana Jezusa – Szczepankowo

Panów niosących baldachim prosimy o siadanie w kościele od początku Mszy św. w ławce przy baldachimie, żeby było wiadomo że są obecni.

6. Spotkania:

- z zespołem „ Światełka” i kółkiem teatralnym według ustalonego planu.

- zbiórka Ministrantów w sobotę o godz. 9:00

7. W minioną niedzielę na inwestycje parafialne zebraliśmy 1.792- zł i 30 groszy

 

Intencje mszalne

22-29 maja 2016


Niedziela 22.05.2016r.

7:00 + Mariannę , Michała Bartkowiaków, Pelagię, Józefa, Wiesława Nożyńskich, Annę ,Józefa Białasików, Stanisławę, Stanisława, Wacława Kuligowskich

9:00 1)+ Helenę i za zmarłych z rodziny Turków, Tecławów, Ks. Edmunda Ławniczaka oraz Feliksa Ciebielskiego 2) w intencji Panu Bogu wiadomej

11:00 + Helenę, Wincentego Koniecznych, Mieczysława Zastróżnego i za zmarłych z rodziny, Janusza Libelta, Tadeusza Wrembel

Oporowo 12:30 +

13:00 Msza św w intencji strażaków

18:00 + Ryszarda Pospiesznego


Poniedziałek 23.05.2016r.

17:00 + Leona, Genowefę Szulc, Mariana Nowaka i zmarłych z rodziny

18 00 + Genowefę Wilczńską


Wtorek 24.05.2016r.

17:00 + Stanisława Kuligowskiego

18:00 + Monikę Kałużną


Środa 25.05.2016r

. 17:00 + Wojciecha, Kazimierę Rzeszowskich

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 26.05.2016r.

7:00 + Franciszkę Daleszyńską, Walentynę, Marię, Czesława, Łukasza Szulców, Anielę, Marcina, Jerzego Wielińskich, Teresę, Jana Zmywaczyków

9:00 1) + Zenona, Bronisławę, Władysława Karpczaków, Marię i Stanisława Urbanów 2) za parafian Msza św. po procesji


Piątek 27.05.2016r.

17:00 + Felicję Burał

18:00 za parafian


Sobota 28.05.2016r.

7:30 + Stanisława Kuligowskiego

18:00 + Stefana, Stefanię, Mariana, Zofię Szal


Niedziela 29.05.2016r.

7:00 + za parafian

9:00 + Marię, Mariannę, Mikołaja, Jerzego Pezrów, Halinę, Jerzego Hałka

11:00 + Józefa, Krystynę Koniecznych i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 za parafian

18:00 + Janinę, Adama Roszak, Marie, Andrzeja Panek i zmarłych z rodziny


CZYTANIA 26-05-2016

 

 

 


 

 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - UROCZYSTOŚĆ, ROK CPIERWSZE CZYTANIE (Rdz 14,18-20)

Ofiara Melchizedeka

Czytanie z Księgi Rodzaju.

W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: „Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów”. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110,1-2.3-4)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek. 

Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich”. 
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
„Panuj wśród Twych nieprzyjaciół. 

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, +
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”. 
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 11,23-26)

Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: „Ten Kielich jest Nowym Przymierzeni we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”.
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,51)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9,11 b-17)

Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”.
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Oto słowo Pańskie.


PROCESJA EUCHARYSTYCZNA


EWANGELIA PRZY PIERWSZYM OŁTARZU (Mt 26,17-19.26-29)

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. 
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Lecz powiadam wam: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego".

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY DRUGIM OŁTARZU (Mk 8,1-9)

Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: "Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka". 
Odpowiedzieli uczniowie: "Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" Odpowiedzieli: "Siedem". 
I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY TRZECIM OŁTARZU (Łk 24,13-16.28-35)

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. 
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 
I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" 
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. 
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY CZWARTYM OŁTARZU (J 17,20-26)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
"Ojcze nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

Oto słowo Pańskie.


  

Początek strony