Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

22-02-2014

 

OgŁoszenia parafialne


Gromadzimy się na Mszy św. w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Sam Chrystus daje nam przykład postu, modlitwy i zwycięskiej walki z pokusami. Z ufnością powierzmy Mu nasze drogi nawrócenia, naszych bliskich i wszystkich parafian. Prośmy o wytrwałość w wielkopostnych postanowieniach i odwagę w realizacji tego co proponuje nam Pan Jezus.


1. Gorzkie Żale o godz. 14:30. a następnie Msza św. Nie będzie Mszy św. o godz. 18:00 . Kazania pasyjne będzie głosił ks. Szymon Kaźmierczak. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.

2. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16:30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17:30

3. W Wielkim Poście tradycyjnie składamy daninę diecezjalną w kopercie z adresem ofiarodawcy. Wielkość ofiary dobrowolna. Koperty znajdują się na stoliku z prasą katolicką. Proszę dołączyć ofiarę na potrzeby parafii w miarę możliwości.

4. Na Caritas Archidiecezjalną zebraliśmy 172,44zł. Za ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

5. Caritas Archidiecezji Poznańskiej już od kilkunastu lat organizuje akcję „Skarbonka”. Celem tej akcji jest uwrażliwienie na bliźniego i jego potrzeby już wśród najmłodszych, a także w całych rodzinach. Środki zebrane ze skarbonek przeznaczone będą na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

6. Przez cały Wielki Post będzie trwała akcja trzeźwościowa. Wszelki trud związany z abstynencją ofiarujemy za tych, którzy troszcząc się o życie podjęli rezygnację z używania napojów alkoholowych. Jest w naszej tradycji zwyczaj, że Wielki Post przeżywamy podejmując różnego rodzaju umartwienia. Między innymi wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu czy palenia tytoniu. Prosimy Was abyście uzewnętrznili to zobowiązanie składając podpis w Księdze Trzeźwości.

7. Za tydzień przed kościołem zbiórka na misje „ Ad Gentes”. 

Intencje mszalne

22 lutego - 01 marca 2015

 

 

 

 

Niedziela 22.02.2015r.

7:00 + Stefanię, Stefana, Zofię Szal i zmarłych z rodziny

9:00 1) + Kazimierza Multana 2) + Macieja Kubiaka i zmarłych z rodziny

11:00 O Boże błogosławieństwo dla Antoniego z okazji 7 urodzin

Oporowo 12:30

14:30 + Czesława Mataja w 7 rocznicę śmierci, Janinę Mataj, Stefana Kaczmarka


Poniedziałek 23.02.2015r.

7:30 + Kazimierza Multana

18:00 + Janinę Adamczak i zmarłych z rodziny


Wtorek 24.02.2015r.

7:30 + Marię Bladowską

18:00 + Kazimierę Rzepińską i zmarłych z rodziny


Środa 25.02.2015r.

7:30 +

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 26.02.2015r.

7:30 + Stanisława Kubiaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Jadwigę Bugaj


Piątek 27.02.2015r.

7:30 + Jerzego Przybysza i zmarłych z rodziny

18:00 + Krzysztofa Mielcarka


Sobota 28.02.2015r.

7:30 za parafian

18:00 + Stefana Kaczmarka w 6 rocznicę śmierci, Rozalię, Jana Szuderów, Agnieszkę, Józefa Kaczmarków i zmarłych z rodziny


Niedziela 01.03.2015r.

7:00 + Maksymiliana Spychałę

9:00 + Ks. Ireneusza, Jana i Mariana Greczków

11:00 1)+ Kazimierza Multana 2)+ Marię Dylańską w 12 rocznicę smierci zmarłych z rodziny Dylańskich i Matyjasików

Oporowo 12:30

14:30 + Wiesłąwa Hojana i zmarłych z rodziny


CZYTANIA NIEDZIELA 22 lutego 2015

 

 

 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9,8-15)

Przymierze Boga z Noem po potopie


Czytanie z Księgi Rodzaju.

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”.
Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)

Refren:Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa na wieki. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.


DRUGIE CZYTANIE (1 P 3,18-22)

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Najdrożsi:
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mk 1,12-15)

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Oto słowo Pańskie.  

Początek strony