Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne
20-07-2014


Aby rozpoznać właściwie, trzeba przebywać w klimacie miłości, która przede wszystkim jest cierpliwa. A to oznacza, że nie można podejmować decyzji od razu, pod wpływem pierwszego impulsu. Trzeba dać sobie czas, aż będziemy umieli z pomocą Ducha Świętego wyraźnie odróżnić dobro od zła, chwast od zboża. To oznacza także, że należy wierzyć w moc Bożej łaski, składać ją w naszej codzienności jak zakwas w mące, aby Bogiem przeniknięte było całe nasze działanie. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:00 nabożeństwo o szczęśliwe żniwa. Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7:00, 9:00 i 11:00 odbędzie się poświęcenie samochodów. Pojazdy zaparkujemy na parkingu. Kierowców zapraszamy na wspólną modlitwę aby Patron naszej parafii i Patron kierowców uprosił łaskę bezpiecznego podróżowania i szczęśliwego powrotu z każdej podróży do swoich rodzin i domów.

4. W tygodniu Msze św. o godz. 18:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę wieczorem.

5. W piątek 25 lipca przypada Św. Jakuba Apostoła i Św. Krzysztofa

6. Św. Jakub jest patronem naszego kościoła, a św. Krzysztof jest patronem kierowców.

7. Pojednajmy się z Bogiem w sakramencie pokuty abyśmy jak najliczniej przyjęli w tym dniu Jezusa Eucharystycznego. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św. oraz w miarę możliwości w czasie Mszy św.

8. W dniu odpustu można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy, jeżeli będąc w stanie łaski uświęcającej wzbudzimy dobrą intencję i pomodlimy się w intencji Ojca świętego w kościele, w którym odpust się odbywa.

9. Suma odpustową w niedzielę 27 lipca o godz. 12:00 odprawi i kazanie wygłosi Ks. prof. Jan Kanty Pytel . Pozostałe Msze św. o godz. 7:00, 9:00 nie będzie Mszy św. o godz. 11:00 . w Oporowie w sobotę o godz. 19:30 .

10. Do niesienia baldachimu proszę dwóch panów: w sobotę wieczorem – Dobrojewo w niedzielę o godz. 1200 – Kluczewo Huby

11. Serdecznie proszę, aby w czasie procesji dziewczynki sypały kwiaty oraz były niesione sztandary, chorągiew, obraz, figura Matki Bożej, świece i pozostałe znaki naszej wiary.

12. Ministrantów na zbiórkę w celu przygotowania do odpustu zapraszam w sobotę 26 lipca na godz. 10:00 do salki katechetycznej.

 

 

Intencje mszalne

13-27 lipca 2014

 

 

 Niedziela 13.07.2014r.

7:00 + Henrykę, Jerzego Kaczmarek, Piotra Perza, Józefa Kalembe i zmarłych z rodziny

9:00 + Aleksandra i Tomasza Czaprackich

11:00 + Mariana Barczyka i zmarłych z rodziny P


Poniedziałek 14.07.2014r.

18:00 +Adolfa Szałatę i zmarłych z rodziny


Wtorek 15.07.2014r.

18:00 + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny


Środa 16.07.2014r.

18:00 Zbiorowa

1. + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

2. + Stefana Hachuja i zmarłych z rodziny

3. + Władysława Karpińskiego i zmarłych z rodziny

4. + Mariannę Kawa i zmarłych z rodziny

5. + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

6. + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

7. + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

8. + Józefa Smusza w 12 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Pulchnych i Smuszów

9. + Czesławę, Józefa, Zygmunta Kołodziejczyków


Czwartek 17.07.2014r.

18:00 + Bogdana Adamczaka i zmarłych z rodziny


Piątek 18.07.2014r.

18:00 + Piotra Pachurę i zmarłych z rodziny


Sobota 19.07.2014r.

18:00 + Mariana Sawalę i zmarłych z rodziny

Oporowo 19:30+


Niedziela 20.07.2014r.

7:00 + Krystiana Frąckowiaka w 11 rocznicę śmierci, Mariana Błajeta, Lidie Pęcherską, Jana i Leokadię Frąckowiak i zmarłych z rodziny

9:00 + Mariana Rzeszowskiego w 15 rocznicę śmierci i Jana Białasika

11:00 +Czesława Burała, Bernarda Fiksa


Poniedziałek 21.07.2014r.

18:00 + Adolfa Szałatę


Wtorek 22.07.2014r.

18:00 + Kazimierę Kasior


Środa 23.07.2014r.

18:00 Zbiorowa

1. + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

2. + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

3. + Stefana Hachuja i zmarłych z rodziny

4. + Władysława Karpińskiego i zmarłych z rodziny

5. + Mariannę Kawa i zmarłych z rodziny

6. + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

7. + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

8. + Róże Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

9. + Leszka Rychlewskiego

10. + Halinę, Mirosławę, Leona Pawelczaków i zmarłych z rodziny


Czwartek 24.07.2014r.

18:00 +Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny


Piątek 25.07.2014r.

18:00 + Piotra Pachura i zmarłych z rodziny


Sobota 26.07.2014r.

18:00 + Annę i Józefa Białasików Oporowo 19:30+


Niedziela 27.07.2014r.

7:00 +

9:00 +

12:00 + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny  


CZYTANIA XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

27-07-2014


 

 

 
PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 3,5.7–12)

Modlitwa Salomona o mądrość


Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129-130)


Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. 

Panie, Ty jesteś moim działem, *
przyrzekłem zachować Twoje słowa. 
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiąc sztuk złota i srebra. 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. 
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze. 
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia, *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza. 
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.


DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,28–30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA  (Mt 13,44-52)

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony