Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

Ogłoszenia XVII niedziela zwykła 24-07-2016

 

Dzisiaj po każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd poświęcenia pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców. Pojazdy zaparkujemy na parkingu. Kierowców zapraszamy na wspólną modlitwę aby Patron naszej parafii i Patron kierowców uprosił łaskę bezpiecznego podróżowania i szczęśliwego powrotu z każdej podróży do swoich rodzin i domów.

2. Msze św. dzisiaj o godz. 7:00, 9:00, 11:00. W Oporowie w sobotę o godz. 19:30 . Msze św. w tygodniu tylko wieczorem o godz. 18:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę wieczorem.

3. W poniedziałek 25 lipca przypada Św. Jakuba Apostoła i Św. Krzysztofa Św. Jakub jest patronem naszego kościoła, a św. Krzysztof jest patronem kierowców.

Sumę odpustową w niedzielę 31 lipca o godz. 12:00 odprawi i kazanie wygłosi Ks. Jan Majchrzak. Pozostałe Msze św. o godz. 7:00, 9:00 nie będzie Mszy św. o godz. 11:00. w Oporowie Msza św. w sobotę o godz. 19:30.

Do niesienia baldachimu proszę dwóch panów: w sobotę wieczorem – Szczepankowo w niedzielę o godz. 12:00 – Zapust

4. Serdecznie proszę, aby w czasie procesji dziewczynki sypały kwiaty oraz były niesione sztandary, chorągiew, obraz, figura Matki Bożej, świece i pozostałe znaki naszej wiary.

5. Pojednajmy się z Bogiem w sakramencie pokuty abyśmy jak najliczniej przyjęli w tym dniu Jezusa Eucharystycznego. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św. oraz w miarę możliwości w czasie Mszy św.

6. 25 lipca odbędzie się Pielgrzymka do Lichenia. Gromadzimy się o godz. 7:30 w kościele, powrót przewidziany o godz, 19:00.

7. Ks. Wikariusz składa podziękowanie wypływające z głębi serca za życzenia, pamięć i modlitwę z okazji wspomnienia swojego patrona św. Szymona z Lipnicy.

8. Młodzieży wyjeżdżającej na wczasorekolekcje przypominamy, że wyjazd odbędzie się 01 sierpnia br. o godz. 10:00 sprzed kościoła. Zbiórka o godz. 9:30 w Kościele.

9. Od 27 lipca od godz. 16:00 do 31 lipca do godz. 18:15 w Polsce gościmy Następcę Św. Piotra – Ojca Świętego Franciszka z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zadbajmy o przystrojenie swoich okien, wywieszenie flag narodowych i kościelnych.

10. W swoich modlitwach w tym czasie pamiętajmy o Ojcu Świętym, młodzieży z całego świata i organizatorach ŚDM.

11. Szczegółowy plan Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski Plan wizyty papieża w Polsce

 

Intencje mszalne

24 lipca 2016


Niedziela 24.07.2016r.

7:00 + Władysława , Czesławę Walinowskich

9:00 + Mariana Rzeszowskiego w 17 rocznicę śmierci i Jana Białasika

11:00 + w 17 rocznicę śmierci Przemysława Bilskiego


Poniedziałek 25.07.2016r.

18:00 + Marka Mazurkiewicza w 2 rocznicę śmierci


Wtorek 26.07.2016r.

18:00 + Annę, Józefa Białasików


Środa 27.07.2016r.

18:00 intencje z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Czwartek 28.07.2016r.

18:00 + Wojciecha i Kazimierę Rzeszowskich


Piątek 29.07.2016r.

18:00 + Mariannę Adamczak, Gertrudę, Teodora Biniaś w rocznicę śmierci


Sobota 30.0672016r.

18:00 + Mieczysława Zastróżnego

Oporowo 19:30 +


Niedziela 31.07.2016r.

7:00 + w 21 rocznicę śmierci Zefiryna Dylańskiego, Marię i za zmarłych rodziców obojga stron

9:00 + Ks. Jana Jądrzyka, Kazimierza Jądrzyka i zmarłych z rodziny Jądrzyków i Adamczaków


CZYTANIA 24-07-2016

 

 

 


 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK CPIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 18,20-32)

Abraham wstawia się za Sodomą


Czytanie z Księgi Rodzaju.

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.
Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.
Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.
Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.
Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.
Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.
A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.
Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.
Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.
Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 

będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. 

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.


DRUGIE CZYTANIE  (Kol 2,12-14)

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Rz 8,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11,1–13)

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie.

  

Początek strony