Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26-10-2014

Ogłoszenia parafialne


Dziękujemy Bogu za poświecenie naszego Kościoła, za to że mamy gdzie gromadzić się na modlitwie, śpiewając Bogu hymn chwały. Pamiętajmy, że najważniejszym elementem Kościoła jest człowiek. To z nas Bóg postanowił zbudować najwspanialszą świątynię. Przed kościołem zbiórka na Caritas Parafialną.1. Msze św. w tygodniu o godz. 7:30 i 18:00. Różaniec dla dzieci, młodzieży i starszych codziennie ( do piątku włącznie ) o godz. 17:30.

2. W sobotę 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w kościele o godz. 7:00, 9:00. Procesja żałobna na cmentarzu o godz. 14:00. Po procesji Msza św. za zmarłych parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu. Wieczorem o godz. 19:00 różaniec za zmarłych na cmentarzu poprowadzi młodzież. Nie będzie Mszy św. o godz. 18:00 . Ofiary zebrane w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu przeznaczone będą na zakupienie i ułożenie pozbruku na cmentarzu. Panowie Radni będą zbierać ofiary przy bramach wejściowych na cmentarz od godz. 8:00 do rozpoczęcia Mszy św. i w czasie Mszy św.

3. W dniach od 1 listopada od godz. 12:00 do 2 listopada godz. 24:00 można uzyskać odpust zupełny tylko jeden raz i tylko za jednego zmarłego jeżeli nawiedzimy kościół i odmówimy Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Natomiast od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równoczesne zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych. Najważniejszym warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest posiadanie łaski uświęcającej.

4. W niedziele 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. Msze św. w kościele jak w każdą niedzielę.

5. Na inwestycje parafialne w minioną niedzielę zebraliśmy 2.679,- zł. Za hojne ofiary składam bardzo serdeczne Bóg zapłać. 1

6. Wymienianki 1 razowe składamy do skrzynki na stoliku z prasą katolicką. Roczne w biurze parafialnym lub zakrystii.

7. W dniach 3,4,5,6,7,8 na cmentarzu Msza św. o godz. 11:00 w intencji zmarłych z wymienianek jednorazowych.

8. Przypominam o przedłużeniu prolongaty na cmentarzu. W tym roku kończy się prolongata wszystkim zmarłym w roku 1994. W 2015r. Będą usuwane zaniedbane groby na naszym cmentarzu parafialnym i te gdzie przez wiele lat nie była przedłużana prolongata.

9. Bóg zapłać mieszkańcom Bobulczyna za pomoc w uporządkowaniu cmentarza w minioną sobotę.. 10.Spotkania:

- w poniedziałek o godz. 19:00 spotkanie z Radą Ekonomiczną i Radą parafialną.

- w piątek z zespołem „ Światełka „ o godz. 16:30

11. Program modlitw za naszych bliskich zmarłych:

31.10.2014r. godz. 18:00- Msza św. Po Mszy św. „ Korowód Świętych” na cmentarz i modlitwa różańcowa za zmarłych. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału. Młodzież KSM w ramach spotkania formacyjnego bierze udział w korowodzie.

1.11.2014r. Msze św. w kościele o godz. 7:00. 9:00 godz. 14:00 – na cmentarzu grzebalnym godz. 19:00 – Różaniec św. na cmentarzu

2.11.2014 r. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 18:00 ( Msze św. w kościele) Po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo na cmentarzu parafialnym

12. Na stoliku z prasą katolicką zostały wyłożone karteczki na, których można wypisać zmarłych za, których chcemy się modlić.

 

Intencje mszalne

26 października - 02 listopada 2014

 

 

 


Niedziela 26.10.2014r.

7:00 + Jadwigę, Józefa Sikorskich, Sławomira Boberskiego i zmarłych z rodziny

9:00 + Bronisławę, Jakuba Hachuj, Stefana w 14 rocznicę śmierci, Mariannę, Mikołaja, Henryka, Piotra Łącznych

11:00 + Ryszarda Bociana w 6 rocznicę śmierci Stefana Bociana i zmarłych z rodziny,

Oporowo 12:15 +

18:00 + Władysławę Krauze, 3 rocznica śmierci Adama Krauze


Poniedziałek 27.10.2014r.

7:30 + Mariana Sawalę i zmarłych z rodziny

18:00 + Mieczysławę Woltman w 9 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny


Wtorek 28.10.2014r.

7:30 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

18:00 +


Środa 29.10.2014r.

7:30 za parafian

18:00 Zbiorowa

1. + Józefa Kowalaka i zmarłych z rodziny

2. + Bogdana Adamczaka i zmarłych z rodziny

3. + Piotra Nadolnego i zmarłych z rodziny

4. + Tadeusza Gidaszewskiego i zmarłych z rodziny

5. + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

6. + Tadeusza Lesickiego


Czwartek 30.10.2014r.

7:30 + Mariana Króla i zmarłych z rodziny

18:00 + Tadeusza Łokińskiego i zmarłych z rodziny


Piątek 31.10.2014r.

7:30 + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Piotra Steca i zmarłych z rodziny


Sobota 01.11.2014r.

7:00 + zmarłych z rodziny Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza

9:00 + Juliannę Schmidt, Marię, Stanisława Baturów

14:00 zmarłych parafian


Niedziela 02.11.2014r.

7:00 + Mieczysława Zielonackiego 7:30 w intencji żywych i zmarłych członków Koła Łowieckiego nr 4 „ Słonka”. 9:00 + Agnieszkę, Franciszka Kozłowskich, Marię i Czesława Gogołek, Wawrzyńca i Stanisławę Kubiak 11:00 + Seweryna Zimnego zmarłych z rodziny Zimnych i Hoffmannów Oporowo 12:15 + 18:00 + Marię, Seweryna, Zygmunta, Romana Mataj


CZYTANIA

01-11-2014


 

 

 


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - UROCZYSTOŚĆ

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 7, 2-4. 9-14)

Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6)


Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, co Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.


DRUGIE CZYTANIE  (1 J 3, 1-3)

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 5,1-12a)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony