Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

25-01-2014

 

OgŁoszenia parafialne


Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim. Wyraża się ono na różne sposoby. Jedno jest pewne – należy odpowiedzieć tak na propozycję Jezusa. Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami. Życie apostołów takie nie było. Było pełne doświadczeń, także trudnych. Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia, ale życia pełnego miłości i dającego szczęście. To jest pewne ! Po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek na Radio EMAUS.

1. W tygodniu Msza św. w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek rano o godz. 7:30 w środę i sobotę o godz. 7:30 i 18:00 . Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę wieczorem.

2. W minioną niedzielę na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych zebraliśmy 2.278,- zł.

3. Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie. Składamy szczere Bóg zapłać za serdeczne przyjęcie i złożone z tej okazji ofiary w kwocie 8.910,- zł które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych.

4. Bóg zapłać naszemu chórowi parafialnemu za pierwszy udział w liturgii naszej wspólnoty i Panu Tomaszowi za przygotowanie do występu. Zachęcamy do wspólnego śpiewu. Z tej okazji pragniemy poinformować że z powodu bardzo licznego zaangażowania dzieci i młodzieży w śpiew liturgiczny w naszej parafii postanowiliśmy dokonać podziału wiekowego w uczestnictwie w scholi i zespole młodzieżowym oraz chórze. Zapraszam do udziału nowych członków do istniejących zespołów i chóru. 

Intencje mszalne

25 stycznia do 01 lutego 2015

 

 

 

 

Niedziela 25.01.2015r.

7:00 + Władysława Greczkę w I rocznicę śmierci

9:00 W 59 rocznicę ślubu Ignacego i Teresy z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

11:00 + Ryszarda Grupę w I rocznicę śmierci, Danutę Grupa i zmarłych z rodziny

Oporowo 12:30 + Jana Stańko 6 rocznica śmierci i zmarłych z rodziny

18:00 + Czesława Kaspra i zmarłych z rodziny


Poniedziałek 26.01.2014r.

7:30 + Kazimierę Rzepińską i zmarłych z rodziny

7:30 + Arletę Kurowską i zmarłych z rodziny


Wtorek 27.01.2014r.

7:30 + Martę Straburzyńską i zmarłych z rodziny

7:30 + Stanisława Kubiaka i zmarłych z rodziny


Środa 28.01.2014r.

7:30 za parafian

18:00 1) + Władysława Adamczaka i zmarłych z rodziny a. o nowe i liczne powołania do życia konsekrowanego b. z prośbą o zdrowie dla Bożeny c. z prośbą o zdrowie dla Haliny d. z prośbą o zdrowie dla Jana e. z prośbą o zdrowie dla Michała

Czwartek 29.01.2015r.

7:30 + Marię Bladowską

7:30 + Kazimierza Multana


Piątek 30.01.2015r.

7:30 + Kazimierę Misiołek

7:30 + Jerzego Przybysza i zmarłych z rodziny


Sobota 31.01.2015r.

7:30 + Janinę Adamczak i zmarłych z rodziny

16:00 z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 50 rocznicy ślubu Wandy i Władysława oraz modlitwa za Kacpra o Opiekę Matki Bożej

18:00 + Marka Mazurkiewicza z okazji urodzin


Niedziela 01.02.2015r.

7:00 z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 65 rocznicy urodzin

9:00 + Stefana Hachuja w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

11:00 + Bronisławę Banachowicz

Oporowo 12:30 w pewnej intencji

18:00 + Czesława Kaspra i zmarłych z rodziny  


CZYTANIA NIEDZIELA 25 stycznia 2015

 

 

  

III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Jon 3,1-5.10)

Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza.

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. 
Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. 
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. 
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)


Refren:Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich. 


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,29-31)

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

  

Początek strony