Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne
27-07-2014


Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczysty dzień odpustu parafialnego ku czci św. Jakuba przemożnego patrona naszej parafii. Św. Jakub Apostoł był pierwszym Apostołem, który poniósł śmierć męczeńską. Na rozkaz Heroda Agrypy, został ścięty w Jerozolimie około 44 roku. Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości możemy uzyskać odpust zupełny czyli darowanie kar za grzechy pod następującymi warunkami: posiadanie stanu łaski uświęcającej modlitwa w intencji Ojca Świętego w kościele, w którym odbywa się odpust brak przywiązania do grzechu.1. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, suma o godz. 12:00. W Oporowie w sobotę o godz. 19:30. Sumę odpustową i kazanie wygłosi Ks.Prof. Dr hab. Jan Kanty Pytel. Msze św. w tygodniu tylko wieczorem o godz. 18:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę wieczorem.

2. W piątek rozpoczynamy miesiąc dla Polaków szczególnie ważny. Będziemy dziękować Bogu za Jego opiekę nad nami w wielkich chwilach naszej historii: za Cud nad Wisłą w 1920 roku, za pokojowe zakończone strajki na Wybrzeżu w 1991 roku. Będziemy modlić się za poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. W miesiącu uroczystości maryjnych i rocznic patriotycznych zdobądźmy się, aby nie nadużywać napojów alkoholowych.

3. I piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed Mszą św.

4. Objazd chorych od godz. 9:30 - w piątek w wioskach i w mieście Chorych prosimy zgłaszać do czwartku włącznie.

5. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św.

6. Na inwestycje parafialne w minioną niedziele zebraliśmy 2.398,- zł.

7. Zmarli z naszej wspólnoty:

- Jerzy Przybysz z ul. Nowej

- Czesław Kasper z ul. Wierzbowej

- Arleta Kurowska z Dobrojewa

- Kazimiera Rzepińska z ul. Nowej

Dobry Jezu a nasz Panie............

 

 

Intencje mszalne

27 lipca - 03 sierpnia 2014

 

 

 Niedziela 13.07.2014r.

7:00 + Mariana, Piotra, Stanisławę, Jana Woźniaków oraz Jana, Józefę, Janinę Nowaków, Helenę i Władysława Klimeckich

9:00 + Annę Mikołajczak i zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Kaczmarków

12:00 + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny


Poniedziałek 28.07.2014r.

18:00 +Adolfa Szałatę i zmarłych z rodziny


Wtorek 29.07.2014r.

18:00 + Piotra Pachura i zmarłych z rodziny


Środa 30.07.2014r.

18:00 Zbiorowa

1. + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

2. + Ryszarda Grupę i zmarłych z rodziny

3. + Stefana Hachuja i zmarłych z rodziny

4. + Władysława Karpińskiego i zmarłych z rodziny

5. + Mariannę Kawa i zmarłych z rodziny

6. + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

7. + Krystynę Kubiak i zmarłych z rodziny

8. + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

9. + Anielę, Edmunda, Henryka Caniów

10. + Mieczysława Słaboszewskiego


Czwartek 31.07.2014r.

18:00 + Bolesława, Marię Urbanek, Jana, Rozalię Wiecheć i zmarłych z rodziny


Piątek 01.08.2014r.

18:00 + Zefiryna w 19 rocznicę śmierci, Marię Dylańskich i zmarłych z rodziny


Sobota 02.08.2014r.

18:00 + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

Oporowo 19:30+


Niedziela 03.08.2014r.

7:00 + Józefa Sawalę i Stanisława Mazurka

9:00 + Paulinę Sobczak

11:00 +Anielę i Klarę Kaczmarek, Stanisława Białuskiego i zmarłych z rodziny Kaczmarków, Olczyków i Białuskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry


CZYTANIA XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

27-07-2014


 

 

 
PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 3,5.7–12)

Modlitwa Salomona o mądrość


Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129-130)


Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. 

Panie, Ty jesteś moim działem, *
przyrzekłem zachować Twoje słowa. 
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiąc sztuk złota i srebra. 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. 
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze. 
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia, *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza. 
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.


DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,28–30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA  (Mt 13,44-52)

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony