Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy tydzień

Czytaj

Intencje mszalne

Intencje mszalne na najbliższe dni

Czytaj

Czytania

Czytania mszalne na najbliższą niedzielę

Czytaj
Przybądź Duchu święty

Aktualności

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 12-10-2014

Ogłoszenia parafialne


„Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych?”. To pytanie zadaje Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest smutną refleksją na temat ludzkiej niewdzięczności. Eucharystia w której uczestniczymy jest najlepszą szkołą wdzięczności. Dzisiejsza Niedziela jest obchodzona jako Dzień Papieski. Dziękujemy Bogu za dar świętego Jana Pawła II dla Kościoła, świata i dla naszej umiłowanej Ojczyzny. Mamy okazję przyłączyć się do Dzieła Nowego Tysiąclecia- żywego pomnika pontyfikatu Jana Pawła II, które On zapoczątkował i po każdej Mszy św. wesprzeć fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk.

1. Za tydzień składka na pokrycie kosztów inwestycji parafialnych. Za złożone ofiary składam Bóg zapłać.

2. Msze św. w tygodniu o godz. 7:30 i 18:00. Na modlitwę różańcową zapraszam na godz. 17:30. Zachęcam wszystkich parafian do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.

3. Z okazji Dnia Papieskiego przed Mszą św. o godz. 9:00 odmówimy różaniec a przed Mszą św. o godz. 11:00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

4. We wtorek 14 października nauczyciele obchodzą swoje doroczne święto – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich płynącą z serca gorącą modlitwą.

5. W sobotę 18 października święto św. Łukasza Ewangelisty- święto patronalne Pracowników Służby Zdrowia.

6. W niedzielę 19 października rocznica męczeńskiej śmierci i liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

7. Spotkania:

- z młodzieżą z Gimnazjum według grup, które znajdują się na stronie internetowej parafii.

-. środę o godz. 19:00 (raz w miesiącu tzn. 3 środa miesiąca), rozpoczniemy spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Pismo św. Pierwsze spotkanie – prezentacja multimedialna nt. Pisma św.

- w czwartek o godz. 19:00 druga katecheza przed chrztem

- w piątek godz. 16:30 z Zespołem „Światełka

- w sobotę godz.11:00 z ministrantami Szkoły Podstawowej

- w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 z Żywym Różańcem dzieci

8. Wymienianki jednorazowe można składać do skarbowy, która znajduje się przy stoliku z prasą katolicką. Wymienianki roczne proszę składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.

9. W zakrystii można nabyć kalendarze:

- Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w cenie 3,- zł

- Misyjny w cenie 6,- zł.

 

Intencje mszalne

12 - 19 października 2014

 

 

 


Niedziela 12.10.2014r.

7:00 +

9:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże Opiekę Matki Bożej dla żywych członków Klubu Seniora „Jaśki” dla zmarłych o życie wieczne

11:00 + w 16 rocznicę śmierci Kazimierza, Mariannę, Mariana, Franciszka i zmarłych z rodziny Białasików i Nowackich

Oporowo 12:15 +

18:00 + Kingę Cebernik w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny


Poniedziałek 13.10.2014r.

7:30 + Różę Kaźmierczak i zmarłych z rodziny

18:00 1) + Piotra Steca i zmarłych z rodziny 2) + Zofię Generowicz i Marka Mazurkiewicza oraz zmarłych z rodziny


Wtorek 14.10.2014r.

7:30 + Mariana Sawalę i zmarłych z rodziny

18:00 + Mariana Króla i zmarłych z rodziny Michalaków i Królów


Środa 15.10.2014r.

7:30 za parafian

18:00 Zbiorowa

1. o Boże błogosławieństwo dla jubilatów Zdzisławy i Władysława w 35 rocznicę ślubu

2. + Teresę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

3. + Józefa Kowalaka i zmarłych z rodziny

4. + Bogdana Adamczaka i zmarłych z rodziny

5. + Henryka Nowaka i zmarłych z rodziny

6. + Adolfa Szałatę i zmarłych z rodziny 7

. + Stefana Kaczmarka i zmarłych z rodziny

8. + Władysława Greczkę i zmarłych z rodziny

9. + Ryszarda Krygiera w 2 rocznicę śmierci

10. + Piotra Nadolnego i zmarłych z rodziny


Czwartek 16.10.2014r.

7:30 + Teresę Biedziak i zmarłych z rodziny

18:00 + Jadwigę Święcichowską i zmarłych z rodziny


Piątek 17.10.2014r.

7:30 + Józefa Pigulaka i zmarłych z rodziny

18:00 + Piotra Herbowskiego i zmarłych z rodziny


Sobota 18.10.2014r.

7:30 + Tadeusza Łokińskiego i zmarłych z rodziny

18:00 + Irenę Włodyko i zmarłych z rodziny


Niedziela 19.10.2014r.

7:00 +

9:00 + Elżbietę, Jana, Annę, Stanisława Lisiak, Zofię, Stanisława Spychała i zmarłych z rodziny

11:00 + Jana Woźnego, Waldemara Koniecznego

Oporowo 12:15 +

18:00 + Janinę Mataj w 12 rocznicę śmierci, Czesława Mataja i Stefana Kaczmarka


CZYTANIA XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

19-10-2014


 

 

 


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 45, 1.4–6)

Król Cyrus narzędziem Boga


Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1 i 3.4-5.7-8.9-10ac)


Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu ziemio cała. 
Głoście Jego chwałę wśród +
wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. 
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa. 

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. 

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.


DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 1,1–5b)


Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 22,21) 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 22,15–21)


Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Oto słowo Pańskie.

 

Początek strony