Święty Krzysztofie, patronie kierowców – módl się za nami !

Autor on Sie 8, 2016 in Aktualności

Choć święto Św. Krzysztofa przypada na 25 lipca, to w naszej parafii święcenie pojazdów odbyło się w sobotę i niedzielę poprzedzającą, czyli 23 i 24 lipca 2016 roku. Po każdej Mszy Świętej i modlitwie do Świętego Krzysztofa Ksiądz Wikariusz Szymon Kaźmierczak rozpoczął święcenie. Długie kolejki aut, motocykli i rowerów ustawiały się od parkingu aż do bramy przed kościołem. Ministranci rozdawali obrazki z modlitwą do Św. Krzysztofa,

a także z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego z okazji Roku Jubileuszowego Miłosierdzia w którym trwamy. W tym roku poświęcone zostały również pojazdy w Oporowie, po Mszy Świętej w sobotę. Wszystkie zebrane ofiary zostaną przekazane na MIVA Polska -stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu. Tego dnia podczas kazania z okazji 17. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa w Roku Miłosierdzia został odczytany komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Bp. Jerzego Mazura SVD.

Cieszymy się, że i my z parafii Ostroróg mogliśmy dołączyć się do tej akcji i wspomóc misjonarzy w dalekich krajach, by jak najwięcej ludzi mogło doświadczać obecności Jezusa Chrystusa.

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.
 Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen

Notatka o Świętym Krzysztofie

         Święto Św. Krzysztofa, patrona kierowców, przypada 25. lipca. Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał – zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos).

Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić wygląd ludzki.
Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.

sw.krzysztof