Proboszczowie i księża na przetrzeni lat

Proboszczowie i  księża na przestrzeni lat

·  ks. kan. Andrzej Swiniarski 1641 – 1655

·  ks. Józef Zenkteler – 1900

·  ks. Włodzimierz Sypniewski 1900 – 1933

·  ks. Stanisław Waraczewski 1933 – 1938

·  ks. Jan Kaja 1938 – 1942

·  ks. Wacław Juszczak 1945 – 1946

·  ks. Tomasz Malepszy 1946 – 1955

·  ks. Alojzy Becker 1955 – 1970

·  ks. Wacław Juszczak 1970 – 1982

·  ks Henryk Szwarc 1982 – 1989

·  ks. kan. Kazimierz Wencel 1989 – 2011
ks. Szymon Kaźmierczak –  od 1 września 2014 do 31.12.2016r. 

·  ks. Krystian Sobczak 2011 – obecnie