Ministranci

 

Ministranci w  Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu

 

ZARZĄD

Jakub Klauze – prezes

Michał Dąbrowski – zastępca prezesa

Bartosz Hoffmann – skarbnik

 

Zbiórki ministrantów godzina 10.00

Lp.

Data 

Godzina

Miejsce

Kogo dotyczy

1.

18.02.2017r.

10.00

Salki

Ministranci z rodzicami

2.

25.02.2017r.

10.00

Hala sportowo-widowiskowa

ministranci

3.

04.03.2017r.

10.00

Salki

ministranci

4.

18.03.2017r.

10.00

Hala sportowo-widowiskowa

ministranci

5.

01.04.2017r.

10.00

Salki

Ministranci

6.

08.04.2017r.

 

Basen Szamotuły

Ministranci z rodzicami

7.

13.04.2017r.

10.00

Salki

Ministranci

8.

14.04.2017r.

10.00

Salki

Ministranci

9.

15.04.2017r.

10.00

Salki

Ministranci

10

22.04.2017r.

10.00

Pizza

Ministranci

 

Sprawy bieżące :

1.PUNKTY ZA SŁUŻENIE – WSZYSTKO  1  PUNKT

(niedziela nie zalicza się do punktów)

2.Wielki Czwartek (13.04.2017r.)  –  przyjecie ministrantów.

Komże dla ministrantów są parafialne.

 

                                                                           /-/ Zarząd

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ŚWIĘTY DOMINIK SAVIO

 – PATRON DZIECI I MŁODZIEŻY, MINISTRANTÓW,

 MATEK W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM (SZCZEGÓLNIE W CIĄŻY ZAGROŻONEJ) ORAZ MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ  O POTOMSTWO.

            Dominik przyszedł na świat 2 kwietnia 1842 roku w San Giovanni di Riva, miejscowości oddalonej 40 km. od Turynu. Jego rodzice byli prostymi ludźmi, ojciec był rzemieślnikiem a matka krawcową. Ministrantem został w wieku 5 lat! Natomiast w wieku 7 lat po raz pierwszy przyjął Pana Jezusa do swojego serca.

O jego duchowej dojrzałości świadczy postanowienie, jakie tego dnia zapisał w zeszycie:

1.    Będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik;

2.    Będę święcił dzień święty;

3.    Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja;

4.    Raczej umrę niż zgrzeszę.

Wielkim przełomem w jego życiu było zetknięcie się w 1854 roku

z charyzmatycznym kapłanem, wychowawcą młodzieży, św. Janem Bosko. Odtąd dwunastoletni chłopak stał się jego pomocnikiem

w procesie wychowania bezdomnych i zaniedbanych dzieci

z Turynu. Dominik wywierał na nich bardzo pozytywny wpływ, pomagał w odrabianiu lekcji, godził zwaśnionych. Był zawsze pogodny i otwarty, by udzielić pomocy.

Dominik był obdarzony darem kontemplacji, nieraz wiele godzin pozostawał w kościele, adorując Jezusa. Pewnego dnia usłyszał poruszające kazanie księdza Bosko, który powiedział, że wszyscy powołani są do świętości i że świętość jest możliwa do zrealizowania przez każdego. Głęboko poruszony tymi słowami zapragnął zostać świętym. Dnia 8 grudnia 1854, w dniu uroczystego ogłoszenia dogmatu

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, Dominik napisał osobisty akt ofiarowania się Niepokalanej:

Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoim. Jezu

i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech.

W roku 1856 Dominik, za zgodą swojego wychowawcy, założył „Towarzystwo Niepokalanej”, którego celem było pomaganie w nauce słabszym wychowankom Oratorium, dopingowanie do pracy nad sobą. Nasz święty razem z paroma kolegami z narażeniem życia opiekowali się chorymi na cholerę. Dominik Savio pragnął pojednania Anglikanów

z Kościołem katolickim. Głęboko w swoim sercu nosił pragnienie, by zostać kapłanem.

Inne były jednak plany Pana Boga. Późną jesienią 1856 roku, wskutek dotkliwego zimna, rozchorował się, miał wysoka gorączkę. Lekarz orzekł, że ma gruźlicę. Powrócił do rodzinnego domu. Żegnając się ze św. Janem Bosko i swoimi kolegami, powiedział: „Ja już tu nie wrócę”. Dominik zmarł w Mondonio 9 marca 1857 roku. Niedługo przed swoim odejściem prosił swego tatę, by czytał mu modlitwy o dobrą śmierć. W godzinie śmierci towarzyszyła mu wizja nieba. Jego ostatnimi słowami były: Do widzenia, ojcze! Do widzenia! O, jakie piękne rzeczy widzę!

Dominik Savio został beatyfikowany w 1950 roku a cztery lata później kanonizowany przez Sługę Bożego Piusa XII.

Modlitwy do Świętego Dominika Savio

 

● Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

● Anielski Dominiku Savio, który w szkole św. Jana Bosko nauczyłeś się chodzić drogami świętości, pomóż nam naśladować twoją miłość ku Jezusowi, nabożeństwo do Matki Najświętszej, gorliwość o zbawienie dusz; oraz spraw abyśmy także postanowiwszy raczej umrzeć niż zgrzeszyć osiągnęli zbawienie wieczne. Amen.

MODLITWA O POCZĘCIE DZIECKA

Boże – Stwórco i Dawco wszelkiego życia – błagamy o Twoje hojne błogosławieństwo dla małżeństw, które proszą o upragnione potomstwo. Uświęć ich oczekiwanie, błogosław cichą nadzieję, przemień cierpienie

w radość i spraw, by owoc ich ludzkiej miłości objawił się w łasce i darze nowego życia. Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna, który z Tobą żyje

i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  Święty Dominiku Savio. Módl się za nami.

MODLITWA MATEK OCZEKUJĄCYCH DZIECKA

Panie Jezu, proszę Cię z miłością za to powierzone mi życie, które noszę w łonie. Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż mi żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli. Daj serce matki: czyste, mocne

i hojne. Ofiaruję Ci wszystkie obawy o przyszłość: lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka, którego jeszcze nie znam. Spraw, aby narodziło się zdrowe, oddal od niego wszelkie zło fizyczne i wszelkie niebezpieczeństwa duszy. Ty, Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej

i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą nadzieję, spraw, by owoc mego łona, wzrastał w łasce i świętości. Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.

MODLITWA MINISTRANTA

Święty mój patronie Dominiku Savio jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi.

Od dawna poświęciłem się tobie, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością. Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę.

Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale,

wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach:

w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwości

i umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności,

w łagodności, i w prawdomówności. Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za mnie. Amen.

 

dominik dominik 2