Formalności pogrzebowe

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO POGRZEBU

 swieca1

1. Akt zgonu.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

3. Jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią miejsca zamieszkania, parafia wystawia świadectwo religijności i zgodę na pogrzeb w innej parafii.

-w razie zgonu kontaktujemy się z ks.proboszczem  w biurze parafialnym bądź
z administratorem cmentarza ( Lilia) tel. 601 888 807

celem uzgodnienia terminu pogrzebu.