Intencje mszalne

 

 

      Intencje          mszalne  
     
                                                                                    11. 04. 2021r. – 18. 04
. 2021r.

 

 

Niedziela 11.04.2021r.

           7:30  1) + Ryszarda Surmę w 3 rocznicę śmierci, Klemensa Stęczniewskiego Mariannę, Michała Bartkowiaków, Józefa, Pelagię, Wiesława Nożyńskich

                    2) + Agnieszkę Czapracką

         9:00    1) + Różę Kaźmierczak w 7 rocznicę śmierci

                    2) +  Kazimierę Kwiatkowską

         10:00   1) + Stanisława Polackiego

                     2) + Danutę Łabojewską

         11:00   1) + Stanisława Golińczaka

                     2) + Stefana Jankowiaka w 26 rocznicę śmierci

Poniedziałek 12.04.2021r.

                17:00 + Krystynę i Leopolda Grochowina

Wtorek  13.04.2021r.  

         17:00  + Marię w 9 rocznicę śmierci, Zefiryna Dylańskich i zmarłych rodziców obojga stron oraz Wandę  w 8 rocznicę śmierci, Henryka Słupińskich i rodziców obojga stron

Środa 14.04.2021r.       

           17:00  Zbiorowa

  • + Irenę Gidaszewską

  • + Franciszka Kaźmierczaka

  • + Mariana Perza

  • + Marię Leśną

  • + Stanisława Zdunka

  • + Stanisława Krauze

  • + Annę Kurowską

      + Andrzeja Kawę

      + Annę Piszczygłowa

      + Annę Stanisławską

      + Alojzego Olejniczaka

     + Jana Hachuja

     + Stanisława Polackiego

     + Tadeusza Boberskiego

     + Kazimierę Kwiatkowską

    +Kazimierę Pollok, Stanisławę,Stanisława, Józefa, Florentynę, Stanisława Pollok i zmarłych z rodziny

   + Stanisława Golińczaka

   + Stanisława Kupsia

   + Krystynę Radzi

   + Łukasza Spychałę

   + Danutę Łabojewską                                          

Czwartek  15.04.2021.

           17:00 + Krystynę, Stanisława Żak, Felicję, Józefa Boch

Piątek 16.04.2021r.

          17:00 + Jana, Martę, Zenona Lach i zmarłych z rodziny

Sobota  17.04.2021r.

          17:00  + Czesława Burała i Felicję w 6 rocznicę śmierci            

Oporowo 18:30 + Danutę Łabojewską

Niedziela 18.04.2021r.

           7:30  1) + Józefę, Małgorzatę, Stanisława Elmiś, Teresę, Jana Grobelnych, Annę, Adama Słupińskich i zmarłych z rodziny

                    2) + Siostrę Wandę Maćkowiak

         9:00    1) + Helenę, Stanisława Polackich

                    2) +  Roberta Rzepińskiego

         10:00   1) + Kazimierę Kwiatkowską

                     2) + Agnieszkę Czapracką

         11:00   1) + Henryka Kubiaka i zmarłych z rodziny

                     2) + Mariana Figiel