Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Istotny obrzęd bierzmowania składa się  z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

nałożenie ręki biskupa na  głowę kandydata,

słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Skutki bierzmowania są następujące:

udoskonala łaskę chrztu,

głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

udoskonala naszą więź z Kościołem,

umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

Metryka chrztu (jeśli bierzmowanie jest w innej parafii niż był chrzest).

Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji.

Ukończenie katechizacji bezpośrednio przygotowującej do sakramentu bierzmowania.

szata

Dary Ducha Świętego:

Dar mądrości,
Dar rozumu,
Dar umiejętności,
Dar rady,
Dar męstwa,
Dar pobożności,
Dar bojaźni Bożej.

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

przedstawienie kandydatów biskupowi,
przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych,
odnowienie przyrzeczeń chrzestnych,
modlitwa biskupa o Dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami,
udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna,

Przed homilią Biskup zwraca się do młodzieży: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 
Wszyscy: Amen.

Na istotny obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa: 
Biskup: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą. 
Bierzmowany: I z duchem twoim.

                  Każdy wybiera sobie imię, które biskup nadaje przy bierzmowaniu.
Imię to trzeba podpowiedzieć biskupowi tuż przed namaszczeniem.
modlitwa powszechna, błogosławieństwo końcowe.

gol