Eucharystia

SAKRAMENT  EUCHARYSTII

 • Eucharystia jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament na drodze młodego chrześcijanina, który przyjmuje Pana Jezusa do serca, będąc w drugiej bądź trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przyjęcie pierwszej Komunii Świętej poprzedza odpowiednie przygotowanie dziecka, które nadzoruje proboszcz danej parafii.

Jest to obecność Boga wśród ludzi pod postacią chleba i wina. Bóg objawia chrześcijanom tę prawdę poprzez dar wiary. Za każdym razem,   gdy przyjmujemy Boga do swego serca – otrzymujemy łaskę uświęcającą, siłę do dalszego życia w jedności z Trójcą Świętą.

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).

Przyjmowania Eucharystii podczas Mszy Świętej:

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są

odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię

za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy Świętej

(KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej

raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii Świętej:

 • pogłębia zjednoczenie z Nim,
 • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
 • umacnia jedność Kościoła,
  wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające roczne przygotowanie,wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające roczne przygotowanie,jest zadatkiem przyszłej chwały.

 

kielich

 

 • W Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

   

  • Wymagania dotyczące dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodziców:

   

  Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej powinny:

   

  • systematycznie uczęszczać na katechizację w szkole,
  • uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej (zbierając ziarenka),
  • uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach,
  • posiadać odpowiedni poziom wiedzy religijnej.

  Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej powinni: systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy Świętej,

  • przystępować do sakramentów świętych,
  • dawać świadectwo życia chrześcijańskiego,
  • współpracować z Księdzem Proboszczem i katechetami w przygotowaniu do I Komunii Świętej,
  • uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach katechetycznych w parafii.

  Podczas roku szkolnego dzieci klas III i ich rodzice powinni uczestniczyć w następujących celebracjach liturgicznych:

  wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające roczne przygotowanie,
  październik – nabożeństwo różańcowe z wręczeniem dzieciom różańców,
  listopad – wręczenie dzieciom książeczek,
  grudzień – celebracja Mszy Świętej. roratniej nabożeństwo   i wręczenie medalika,
  luty – nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych z poświęceniem świec,
  marzec – nabożeństwo drogi krzyżowej i gorzkich żalów,
  kwiecień – nabożeństwo drogi krzyżowej i gorzkich żalów,
  maj – nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, I Komunia Święta, Msze Święte podczas "białego tygodnia",
  czerwiec – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

   

   Eucharystia to Święta i Boska Liturgia, bo jest sprawowana przez Chrystusa, a we Mszy Świętej On jest obecny najpełniej.

   

   

  komunia

   

 •