Katecheza przedmałżeńska

Katecheza przedmałżeńska odbywa się w Kolegiacie szamotulskiej .
Terminy są podane w gablocie przy kościele.Informacje na temat katechezy przedmałżeńskiej udziela ks. proboszcz w biurze parafialnym.