Sakrament pokuty i pojednania

SAKRAMENT  POJEDNANIA

 

 • Sakrament pojednania ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19-23).

Spowiedź święta jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich grzechów ciężkich, których penitent jeszcze nie wyznał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane. Kapłan na spowiedzi zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów "zadośćuczynienia" lub "pokuty", by wynagrodził szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa. Tylko kapłan, który został upoważniony przez władzę kościelną  do spowiadania, może przebaczyć grzechy w imieniu Chrystusa. Po wyznaniu grzechów z żalem, penitent otrzymuje pouczenie i pokutę, po czym kapłan udziela rozgrzeszenia, wypowiadając słowa: "Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat za sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościół. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Penitent odpowiada: Amen.

 

 • Warunki dobrej spowiedzi:
 • Rachunek sumienia,
 • Żal za grzechy,
 • Mocne postanowienie poprawy,
 • Szczera spowiedź,
 • Zadośćuczynienie.

   

   

  SPO

 

 • Formuła spowiedzi:
 • Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
 • Kapłan: Na wieki wieków. Amen.
 • Penitent: Kilka słów o sobie np. Jestem uczniem; studentem; żoną; mężem, matką…, ostatni raz u spowiedzi byłem (am)….., zadaną pokutę odmówiłem (am)…., obraziłem (am) Pana Boga następującymi grzechami……(wymieniamy grzech, względem Boga, bliźniego i samego siebie)…. . Więcej grzechów nie pamiętam, serdecznie za nie żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
 • Kapłan: Zadaje pokutę, po czym odmawia formułę rozgrzeszenia: "Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat za sobą przez śmierć  i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"
 • Penitent w tym czasie uderza się w piersi i mówi:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu 3x.

 • Kapłan: Idź w pokoju Chrystusa.
 • Penitent: Bogu niech będą dzięki.
 • Odpust jest to całkowite lub częściowe darowanie przez Boga kar doczesnych będących skutkiem grzechów.
  Aby zyskać odpust zupełny trzeba spełnić następujące warunki:
 • być w stanie łaski Bożej (uświęcającej),
 • przyjąć Komunię Świętą,
 • pomodlić się w intencji papieża, (jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc)
 • Odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo",
 • wyzbyć się wszelkiego przywiązania do grzechów.

 

Sakrament pokuty w naszej parafii jest sprawowany codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

 

Rachunek sumienia dla dzieci:
adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=11

Rachunek sumienia dla młodzieży: http://www.rcs.org.pl/poznan/pl/czytelnia/rachunek_sumienia_dla_mlodziezy.html

Rachunek sumienia dla dorosłych:
https://dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych

Rachunek sumienia dla narzeczonych:
www.sw-anna.pl/wp-content/uploads/…/Rachunek-Sumienia-dla-Narzeczonych.pdf