Kapłaństwo

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

 

  • Kapłaństwo jest przekazywane przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa.

Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego  i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden raz.
Osoby zainteresowane powołaniem kapłańskim mogą się kontaktować   z miejscowymi duszpasterzami.

 

  • Modlitwa za Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie:

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY

http://mateusz.pl/jpii/ksiazkip/ksiazki6.htm

 

 

kap