Chrzest święty

SAKRAMENT CHRZTU

 • Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli  do Kościoła.

 

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).

 • Rodzice dziecka

Przed Chrztem rodzice i  chrzestni biorą udział w trzech katechezach przedchrzcielnych.

Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy Świętej chrzcielnej do Komunii Świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek  zadbać o :

 • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
 • nauczenie dziecka modlitwy,
 • posyłanie na katechizację,
 • przygotowanie do sakramentu bierzmowania,
 • przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii,
 • rodzice z dzieckiem uczestniczą w niedzielenej eucharystii,
 • wybierając rodziców chrzestnych stosownie do wymogów kan.874 &1 KPK pamiętajmy, że każdy z nich musi byc wierzącym i praktykującym katolikiem aby dostąpić godności ojca lub matki chrzestnej.

Religijne życie w rodzinie to jest:

 • modlitwa,
 • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli),
 • wzajemna miłość chrześcijańska, będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.
 • Rodzice chrzestni

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • Osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące  w sakramentalnym związku małżeńskim.
 • Odznaczające się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).
 • Rodzice chrzestni maja również obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej.
 • Rodzice chrzestni będący spoza naszej parafii powinni przynieść od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenie potwierdzające możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).
 • Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii Świętej.

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

 

 

 

chrzest

 • Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:
 • Akt urodzenia dziecka – odpis.
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
 • Dane rodziców chrzestnych.
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
 • Obrzędy sakramentu chrztu:

W czasie chrztu dziecko powinna trzymać matka szczególnie w trzech momentach  (główka dziecka na prawej ręce):

 • Obrzędy wstępne i wniesienie dziecka
 • Chrzest Święty

Chrzci się przez trzykrotne zanurzenie kandydata w wodzie lub przez  trzykrotne polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa:"N (imię ), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

 • Uroczyste błogosławieństwo
 • Rzeczy potrzebne do chrztu:
 • Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa"  (Ga 3,27) i zmartwychwstał z Chrystusem.
 • Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił ochrzczonego i że ochrzczeni są w Chrystusie "światłem świata" (Mt 5,14).