Ogłoszenia parafialne

                             

Ogłoszenia

Parafialne
25.10.2020r.
    XXX 
Niedziela zwykła

                  Rocznica Poświęcenia własnego Kościoła

 

Dziękujemy Bogu za poświecenie naszego Kościoła, za to że mamy gdzie gromadzić się na modlitwie, śpiewając Bogu hymn chwały. Pamiętajmy, że najważniejszym elementem Kościoła jest człowiek. To z  nas Bóg postanowił zbudować najwspanialszą świątynię.

Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar na Papieskie Dzieła Misyjne i Seminarium Duchowne w Poznaniu.

  1. Msze św. w niedziele o godz. 7:30. 9:00, 11:00 w Oporowie w sobotę o godz. 18:30.

     Msze św. w tygodniu o godz 17:00  Różaniec dla dzieci, młodzieży i starszych      codziennie o godz. 16:30 .

  1. W niedzielę 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych Msza św.  w kościele o godz. 7:30,

          Kierując się wskazaniami Ks. Abp i dbając o bezpieczeństwo parafian na cmentarzu w kaplicy będą odprawione Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 14:00.

          Po Mszach św. Kapłan indywidualnie poświęci groby. Nie ma procesji żałobnej. Proszę o zachowanie przepisów, które obowiązują podczas epidemii.

          Ofiary zebrane w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu           przeznaczone będą na remont wieży kościoła parafialnego.

          Strażacy  będą zbierać ofiary przy bramach wejściowych na cmentarz od godz. 8:00 do 14:00.

          W dniach od 1 listopada od godz. 12:00 do 2 listopada godz. 24:00 można  uzyskać odpust zupełny tylko jeden raz i tylko za jednego zmarłego jeżeli nawiedzimy kościół i odmówimy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

          Natomiast od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równoczesne zmówienie choćby myślnej       modlitwy w intencji zmarłych.

          Najważniejszym warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest posiadanie łaski   uświęcającej.

  1. Przypominam o przedłużeniu prolongaty. W tym roku kończy się prolongata zmarłym w 2000 r.

  2. Powoli myślimy o ogrzewaniu naszej świątyni. Na ten cel będą przeznaczone ofiary, które będziemy zbierać do skarbony na stoliku z prasą katolicką od 16 listopada.

  3. W listopadzie pamiętamy o zmarłych. W czasie Mszy św. o 17:00 modlić się będziemy w intencji zmarłych  z wymienianek. Wymienianki można składać roczne  w biurze parafialnym, jednorazowe do skarbony na    stoliku z prasą katolicką do 15 listopada . Sens  ich polega na tym, że w modlitwie za zmarłych uczestniczy cała wspólnota Kościoła, który pamięta o wszystkich  zmarłych. Przyjdzie w końcu taki moment, że i my będziemy potrzebowali podobnej pomocy.

  4. Spotkania wg planu ustalonego przez opiekunów.

 

Przypominam, iż w myśl regulaminu cmentarza w dalszym ciągu do ponownego pochówku będą przeznaczone mogiły zaniedbane i te gdzie przez wiele lat nie była przedłużana prolongata.

Prolongatę należy przedłużyć w biurze parafialnym po wieczornej Mszy św.

W tym roku kończy się prolongata wszystkich którzy byli pochowani w 2000r.

                   Ks. Proboszcz