"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                          

                 

 

                 OGŁOSZENIA PARAFIALNE
                              22.01.2023r.

                  III Niedziela Zwykła