"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                           

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11.04.2021r.

II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego