"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne

                             

Ogłoszenia

Parafialne
25.10.2020r.
    XXX 
Niedziela zwykła

                  Rocznica Poświęcenia własnego Kościoła