"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                          

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
28.11.2021r.

I Niedziela  Adwentu
z Bogiem w Nowy Rok Kościelny 2021/2022
Hasło:  „Posłani w pokoju Chrystusa”