"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                           

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29.11.2020r.

z Bogiem w Nowy Rok Kościelny 2020/2021
Hasło: ” Zgromadzeni na świętej wieczerzy”