"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Chrzest święty

SAKRAMENT CHRZTU

  • Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli  do Kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie

Historia parafii

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W OSTROROGU

Ostroróg jest niewielkim, liczącym niespełna dwa tysiące mieszkańców miastem w Wielkopolsce w powiecie szamotulskim.