"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                     

                 

 

                 OGŁOSZENIA PARAFIALNE
                              26.05.2023r.                   
           U
roczystość Zesłania Ducha
                                                         Świętego