"Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób „twórcą siebie samego”. "

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Intencje mszalne

 

 

Ogłoszenia parafialne

                           

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17.01.2021r.

 II Niedziela Zwykła
Tydzień powszechnej modlitwy o jedność Chrześcijan